Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v Pelhřimově oznamuje konání veřejné dražby rekreačních objektů

Číslo jednací: 1160421/18/2910-00540-107861

Datum a čas: 12.9.2018 od 10:00 hodin

Místo: Zasedací sál ÚzP v Pelhřimově, č. dveří 216, II. poschodí, Příkopy 1754, 393 01 Pelhřimov

Zápis dražitelů: Zasedací sál ÚzP v Pelhřimově dne 12.9.2018 od 9:30 do zahájení dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 113 333,00 Kč

Dražební jistota 50 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
jedna ideální polovina st. parcely o výměře 32 m2, jejíž součástí je chata č.e. 72 a jedna ideální polovina zahrady o výměře 282 m2 Sedlice u Želivy 238 170 000,00 Kč 113 333,00 Kč
Podmínky: Složení dražební jistoty ve výši Kč 50 000,-.
Popis: 

Oceňované nemovité věci jsou umístěny na okraji zastavěného území obce Sedlice v okrajové lokalitě rekreačních objektů podobného charakteru v blízkosti vodní nádrže Sedlice. Přístup po zpevněné místní komunikaci ve vlastnictví obce.
Jedná se o rekreační chatu č. e. 72 stojící na St. p. č. 86 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m2 a zahradu na p. č. 96/10 o výměře 282 m2. Pozemek tvoří funkční celek se stavbou rekreační chaty a zděným objektem s umístěním vodárny s vrtanou studnou.
Jedná se o podsklepenou, částečně roubenou stavbu přízemní rekreační chaty s funkčním podkrovím, částečně oploceným pozemkem, elektro přípojkou, podzemní jímkou na splaškovou vodu a vrtanou studnou s darlingem (umístěno v samostatném zděném objektu na jižní straně pozemku) – studna je ve společném užívání dvou sousedních objektů.
Původní stavba byla postavena v padesátých letech minulého století, v průběhu posledních 20 let probíhají zásadní stavební úpravy provedením přístavby, nástavby a stavební úpravy vnitřního prostoru nemovité věci. Stavební úpravy jsou prováděny bez stavebního povolení a nejsou dokončeny.
Současný technický stav nemovité věci: přízemní zděná, částečně roubená stavba s celoplošným podsklepením, které je ze severní strany zcela zapuštěno pod úroveň okolního terénu a z jižní strany s otevřením ve svahu na terén, funkční podkroví, zastřešení provedeno tesařskou vázanou konstrukcí s provizorní krytinou ze zbytků plechů a lepenkovou krytinou. Stropy rovné, omítané z části dřevěné, trámové, na podlaze keramická dlažba, omítky vápenné, okna zdvojená, dveře výplňové, vytápění lokální, krbovými kamny na TP, elektro 3x380, kuchyně bez vybavení, v koupelně sprchový kout a splachovací WC, schodiště ocelové s dřevěnými stupnicemi, bez vnějších omítek.
 foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Stručný popis dražby

Dražit se bude jedna ideální polovina pozemků: - st. parcela č. 86 o výměře 32 m2 - zast. plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba č.e. 72 - stavba sloužící k rodinné rekreaci (chata) - parcela č. 96/10 o výměře 282 m2 - zahrada. Vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov, na LV č. 238 pro obec Sedlice a k.ú. Sedlice u Želivy.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby