Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v Chrudimi oznamuje konání veřejné dražby movitých věcí

Číslo jednací: 1191305/18/2804-00540-605110

Datum a čas: 8.8.2018 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Chrudimi, Pardubická 275, 537 59 Chrudim, zasedací místnost ve 2. NP v přístavku číslo dveří 2.35.

Místo vyzvednutí: Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Chrudimi, Pardubická 275, 537 59 Chrudim.

Zápis dražitelů: dne 8.8.2018 v době od 9:30 hodin do zahájení dražebního jednání v zasedací místnosti ve 2. NP číslo dveří 2.35. Účastníkem dražby může být fyzická osoba starší 18 let plně způsobilá k právnímu jednání, která za účelem prokázání splnění těchto podmínek předloží při registraci platný průkaz totožnosti, popř. její zástupce, jehož plná moc byla úředně ověřena. Za právnickou osobu, obec, vyšší územně samosprávný celek nebo stát, jedná osoba, která své oprávnění jednat jménem tohoto subjektu musí prokázat originálem nebo úředně ověřenou listinou potvrzující její právní osobnost a platným průkazem totožnosti, popř. její zástupce na základě předložené úředně ověřené plné moci. V téže věci může za právnickou osobu současně jednat jen jediná osoba.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 35 205,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 Soubor cyklistických kraťasů - 29 kusů 1,00 38 400,00 Kč 12 800,00 Kč 500,00 Kč
Podmínky: viz dražební vyhláška
Popis: Soubor cyklistických kraťasů, různé velikosti, různé barvy (29 ks), značky:
RH+ - 25 kusů
4F - 4 kusy


Soubor cyklistických kraťasů - 29 kusů 2 3
2 Soubor cyklistických kalhot - 12 kusů 1,00 12 690,00 Kč 4 230,00 Kč 100,00 Kč
Podmínky: viz dražební vyhláška
Popis: Soubor cyklistických kalhot,
různé velikosti, různé barvy (12 ks), značky:
RH+ - 4 kusy
SENSOR – 8 kusů


Soubor cyklistických kalhot - 12 kusů 2 3 4
3 Soubor cyklistických větrovek - 7 kusů 1,00 7 335,00 Kč 2 445,00 Kč 100,00 Kč
Podmínky: viz dražební vyhláška
Popis: Soubor cyklistických větrovek, různé velikosti, různé barvy (7 ks), značky:
RH+ - 7 kusů


Soubor cyklistických větrovek - 7 kusů 2
4 Soubor cyklistických vest - 10 ks 1,00 7 050,00 Kč 2 350,00 Kč 100,00 Kč
Podmínky: viz dražební vyhláška
Popis: Soubor cyklistických vest, různé velikosti, různé barvy (10 ks), značky:
RH+ - 6 kusů
KALAST – 4 kusy


Soubor cyklistických vest - 10 ks 2 3
5 Soubor cyklistických bund - 4 kusy 1,00 4 800,00 Kč 1 600,00 Kč 100,00 Kč
Podmínky: viz dražební vyhláška
Popis: Soubor cyklistických bund, různé velikosti, různé barvy (4 ks), značky:
RH+ - 4 kusy


Soubor cyklistických bund - 4 kusy 2
6 Soubor cyklistických dresů - 23 kusů 1,00 28 020,00 Kč 9 340,00 Kč 500,00 Kč
Podmínky: viz dražební vyhláška
Popis: Soubor cyklistických dresů, různé velikosti, různé barvy (23 ks), značky:
RH+ - 21 kusů
KALAST – 2 kusy


Soubor cyklistických dresů - 23 kusů 2 3 4
7 Soubor cyklistických tílek - 3 kusy 1,00 2 835,00 Kč 945,00 Kč 50,00 Kč
Podmínky: viz dražební vyhláška
Popis: Soubor cyklistických tílek, různé velikosti, různé barvy (3 ks), značky:
RH+ - 3 kusy


Soubor cyklistických tílek - 3 kusy
8 Soubor cyklistických rukavic - 13 kusů 1,00 4 485,00 Kč 1 495,00 Kč 100,00 Kč
Podmínky: viz dražební vyhláška
Popis: Soubor cyklistických rukavic, různé velikosti, různé barvy (13 ks), značky:
RH+ - 13 kusů


Soubor cyklistických rukavic - 13 kusů 2 3

Stručný popis dražby

Soubor cyklistického oblečení: cyklistické kraťasy - 29 kusů, cyklistické kalhoty - 12 kusů, cyklistické větrovky - 7 kusů, cyklistické vesty - 10 kusů, cyklistické bundy - 4 kusy, cyklistické dresy - 23 kusů, cyklistická tílka - 3 kusy, cyklistické rukavice - 13 kusů.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby