Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v Teplicích oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 1509377/18/2514-00540-506042

Datum a čas: 24.7.2018 od 13:30 hodin

Místo: Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Teplicích, Dlouhá 42, 415 01 Teplice, zasedací místnost v 1. patře, dveře č. 20.

Zápis dražitelů: Dne 24.07.2018 od 13:00 hod. do zahájení dražby, dveře č. 20.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 137 427,00 Kč

Dražební jistota 30 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 Pozemky 206 140,00 Kč 137 427,00 Kč 30 000,00 Kč
Podmínky: 
Popis: Předmětem dražby je nemovitá věc, a to pozemky parc. č. 2491/12, 2491/13, 2516/13, 2518 a 2603/1, zapsané v katastrálním území Dolní Suchá, obec Havířov, okres Karviná.

Dle územního plánu je pozemek parc. č. 2516/13 zahrnut do zastavěného území a je součástí stabilizované plochy BH-tzn. plochy bydlení hromadného. Pozemky parc. č. 2491/12, 2491/13, 2518 a 2603/1 leží mimo zastavěné území. Pozemek parc. č. 2491/13 je součástí plochy SN - tzn. plochy smíšené nezastavěného území, pozemky parc. č. 2491/12, 2518 a 2603/1 jsou součástí navrhované plochy ZV – tzn. plochy veřejných prostranství – zeleně veřejné. Oceňované pozemky se nachází v ulici Chrpová v Havířově v sídlištní zástavbě. Přístup je po zpevněné komunikaci. Město Havířov je typické svou zástavbou bytovými vícepodlažními domy sídlištního typu, okrajové části jsou zastavěny rodinnými domy v soustředěné i rozptýlené zástavbě. V současné době má město Havířov 73 274 obyvatel a od roku 1990 je statutárním městem.

Snímek

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
Vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené Dolní Suchá 312 467
Podmínky: 
Popis: 

Vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené Dolní Suchá 147 467
Podmínky: 
Popis: 

Ostatní plocha - jiná plocha Dolní Suchá 314 467
Podmínky: 
Popis: 

Ostatní plocha - neplodná půda Dolní Suchá 16 467
Podmínky: 
Popis: 

Ostatní plocha - neplodná půda Dolní Suchá 236 467
Podmínky: 
Popis: 

Stručný popis dražby

Bližší podrobnosti o dražené nemovité věci jsou uvedeny v přiložené dražební vyhlášce
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby