Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště Ostrava I oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

Číslo jednací: 2434926/18/3201-00540-800121

Datum a čas: 25.7.2018 od 9:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště Ostrava I, Jurečkova 940/2, 700 39 Moravská Ostrava, Budova B, 5. podlaží, zasedací místnost

Zápis dražitelů: 25.07.2018 od 08:30 hod. do 08:55 hod.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 2 160 000,00 Kč

Dražební jistota 400 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
parcela č. 1498, 1499, 1500, 1501, 1502 a podíl 120/960 na parcele č. 1566 Šenov u Ostravy 973, 1544 4 320 000,00 Kč 2 160 000,00 Kč
Podmínky: Dražební jistota je stanovena ve výši : 400.000,00 Kč
Popis: Rodinný dům se šikmou střechou č. p. 452 na ulici Provaznická je přízemní, částečně
podsklepený se sedlovým krovem, kde půdního prostoru je využito jako podkroví.

V domě se nachází 1 byt s dispozicí 5+1. Dům je v užívání již 80 let, avšak před 6-ti lety
prošel objekt rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací technický stav je velmi dobrý.
Základy jsou betonové s funkční izolací proti zemní vlhkosti. Svislé obvodové konstrukce
zděné z klasických materiálů v tl. 45 cm se zateplením, střecha je sedlová s krytinou
taškovou a úplnými klempířskými konstrukcemi. Stropní konstrukce rovné, vnitřní
i fasádní omítky jsou vápenné hladké včetně venkovních obkladů. Vnitřní keramické
obklady jsou provedeny v kuchyni, koupelně a na WC. Dveře jsou hladké plné, okna
plastová. Jednotlivá podlaží jsou propojena dřevěným schodištěm. Podlahy obytných
místností plovoucí, v ostatních místnostech převážně keramická dlažba. El. instalace je
světelná i motorová, bleskosvod chybí. Vytápění ústřední s kotlem na zemní plyn. Je
proveden rozvod studené i teplé vody, odpadní vody jsou svedeny do žumpy. Ohřev teplé
vody zajišťuje kotel ÚT. Zařizovací předměty zdravotechniky tvoří vana, umývadlo
a splachovací WC. V kuchyni je instalován plynový sporák s el. troubou a digestoří. Dále
se na pozemku nachází vedlejší stavba - kuchyň. Jedná se o přízemí, nepodsklepenou
stavbu s plochou střechou, zděnou z klasických materiálů v tl. 30 cm se zateplením.
Podlahy betonové s cementovým potěrem, vnitřní i fasádní omítky vápenné hladké.
El. instalace světelná i motorová. Okna dřevěná zdvojená. Je proveden rozvod studené
i teplé vody boiler. Zařizovací předměty zdravotechniky tvoří pouze kuchyňský dřez.
Vytápění kamny na tuhá paliva.

Dále se na pozemku nachází garáž s krovem neumožňujícím zřízení podkroví. Objekt
garáže navazuje na boční stěnu rodinného domu. Svislé konstrukce jsou zděné
z klasických materiálů v tl. 30 cm se zateplením, střech pultová s krytinou z vlnitého
plechu. Klempířské konstrukce tvoří žlaby a svody z pozinkovaného plechu. Podlahy
betonové s cementovým potěrem, vrata plechová, výklopná s nátěrem. Součástí
nemovitostí jsou rovněž venkovní úpravy, které tvoří přípojky inženýrských sítí, žumpa,
oplocení, vrata a vrátka, zpevněné plochy, pergola a venkovní krb. Parcely č. 1501
a 1566 jsou vedeny jako stavební pozemky.

foto 1 foto 2 foto 3 mapa letecká mapa katastrální mapa

Stručný popis dražby

Rodinný dům č.p. 452 s pozemky.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby