Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v Olomouci oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

Číslo jednací: 1177772/18/3101-80541-800629

Datum a čas: 17.7.2018 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Olomouci, Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc, zasedací místnost v přízemním podlaží budovy

Místo vyzvednutí: Jívová

Zápis dražitelů: v den konání dražby od 9.30 hod. do zahájení dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 433 333,00 Kč

Dražební jistota 110 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
stavba - rodinný dům Jívová 471 650 000,00 Kč 433 333,00 Kč
Podmínky: 
Popis: stavba:
- Jívová č. p. 63, rodinný dům, na parcele číslo st. 496/1, LV 224, a parcele číslo st. 496/2,
LV 313,
zapsáno na LV 471 pro katastrální území Jívová, obec Jívová a okres Olomouc, vedeno
u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc.
Jedná se o rodinný zděný dům, přízemní s částečným podkrovím, ve kterém se nachází
jedna bytová jednotka 1+5 s vlastním sociálním zařízením a jedna malá kancelář firmy bez
sociálního zařízení. Z kanceláře je ve skutečnosti možný vstup do sousedního domu č.p. 61,
a to bez zřízení věcného břemene.
Objekt byl původně zřízen bez stavebně právních dokladů s vydáním dodatečného povolení
stavby v roce 1995. V roce 2004 proběhlo kolaudační řízení o změně stavby před jejím
dokončením a po kolaudaci byly v domě provedeny další stavební úpravy a dispoziční
změny bez stavebně právních dokladů.
Dům je napojen na veřejný rozvod elektro a vody společnými přípojkami i pro sousední dům
č.p. 61 a také vedení přípojky splaškové a dešťové kanalizace je provedeno na pozemcích
jiných vlastníků, bez zřízení věcného břemene. Splašková kanalizace je svedena do septiku
sloužícího jako vybírací jímka, který přináleží k sousednímu domu č.p. 61, dešťová
kanalizace je svedena do místní veřejné sítě. Vytápění domu je ústřední s tím, že kotel
na tuhá paliva je umístěn rovněž v sousedním domě č.p. 61 bez zřízení věcného břemene.
Přístup k domu je po provedených dispozičních změnách ve skutečnosti po pozemcích
jiných vlastníků ve větším rozsahu, než je zřízeno věcné břemeno. Přístavba verandy
s kanceláří není geodeticky zaměřena a není zapsána v katastru nemovitostí a nachází se
na parcele č. 123, která je jiného vlastníka.
Dům je z části zapuštěn do terénu v prostoru verandy, bez svislých izolací. Základy jsou
tvořeny základovými pásy z monolitického betonu. Obvodové zdi jsou zděné, strop nad
přízemím z keramických panelů s tím, že strop nad verandou není zřízen. Nad podkrovím je
z části zavěšený strop a zčásti je strop tvořen podbíjením krovu palubkovými prkny. Krov je
v převažující části dřevěný, sedlový. V přízemí se nachází veranda (21,77 m2 ), kancelář
(5,08 m2 ), zádveří (1,57 m2 ), chodbička (0,90 m2 ), pokoj (10,60 m2 ), kuchyň (20,28 m2 ),
pokoj (9,28 m2 ), pokoj (21,69 m2 ), WC (1,55 m2 ) a umývárna (1,96 m2 ). V podkroví se
nachází pokoj (12,03 m2 ), pokoj (16,12 m2 ), lázeň (5,5 m2 ), hala (13,46 m2 ) a lodžie (16,56
m2 ).
Znalecký posudek je k nahlédnutí na Finančním úřadu pro Olomoucký kraj, Územním
pracovišti v Olomouci, Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc, kancelář 204, v obvyklé úřední
hodiny.
Dle zjištění znalce během místního šetření se nemovitá věc pronajímá, tuto skutečnost však
vlastník nemovité věci nedoložil, a proto nebyla zohledněna ani v rozhodnutí o určení
výsledné ceny nemovitých věcí.

pohled zvenčí pohled zvenčí pohled zvenčí veranda lodžie schodiště kuchyně koupelna pokoj přízemí pokoj přízemí pokoj podkroví pokoj podkroví lázeň mapa mapa 2

Stručný popis dražby

viz dražební vyhláška
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby