Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v České Lípě oznamuje zrušení veřejné dražby domu/ů

Číslo jednací: 913785/18/2602-00540-505641

Datum a čas: 20.9.2018 od 13:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Liberecký kraj, Územní pracoviště v České Lípě, Pátova 2892, 470 43 Česká Lípa, zasedací místnost

Zápis dražitelů: Zápis osob zúčastněných na dražbě: 20.09.2018 od 12:15 do 12:55 hod.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 1 200 000,00 Kč

Dražební jistota 300 000,00 Kč

Dražební vyhláška  Rozhodnutí o zrušení/pokračování dražby 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
Soubor nemovitých věcí 733865 Provodín 71 1 800 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty před zahájením dražby v hotovosti v pokladně nebo platbou na účet správce daně. Podrobnosti uvedeny v dražební vyhlášce.
Popis: Nemovitá věc – bývalá hospodářská usedlost

 Označení a popis dražené nemovité věci

Okres:CZ0511 Česká Lípa
Obec: 561983 Provodín
List vlastnictví: 71
Katastrální území: 733865 Provodín

Parcela     Výměra m²         Druh pozemku                      Způsob využití
608/2        276                    ostatní plocha                       ostatní komunikace
612           1651                  zastavěná plocha a nádvoří 
                                           bydlení č.p.16
614           424                    zahrada
615           544                    zahrada
616           1906                  zahrada
617           225                    ostatní plocha                        ostatní komunikaceSAM_1733 SAM_1735 SAM_1736 SAM_1754 SAM_1755 SAM_1756 SAM_1757

Stručný popis dražby

Jedná se o bývalou hospodářskou usedlost tvořenou obytným domem s původními chlévy, stodolou a zahradou. Obytný dům je ve fázi hrubé stavby v rekonstrukci. Stavba byla postavena na základech původního hospodářského stavení. Z původní stavby zůstala v podstatě pouze část obvodového zdiva a klenbového stropu. Převážná část nových konstrukcí je z dřevěných trámů. Pouze malá část je opláštěná falešným roubením. Stropy jsou trámové. Trámy jsou bez pochozích a podhledových vrstev. Jedinou dokončenou konstrukcí stavby je krytina střechy z pálených tašek – bobrovek. Sklepní prostor je původní – pískovcové bloky. Stodola je původní, zděná z pískovcových bloků se sedlovou střechou. Půdorys ve tvaru „L“. Střecha je sedlová s krytinou z pálených tašek. Stavba je zanedbaná. Rozsáhlé pozemky jsou zarostlé náletovými křovinami.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby