Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště ve Znojmě oznamuje zrušení veřejné dražby bytů

Číslo jednací: 2439479/18/3020-00540-705291

Datum a čas: 3.7.2018 od 10:00 hodin

Místo: exekuční sklad Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště ve Znojmě, nám. Svobody č. 8, Znojmo

Zápis dražitelů: v den konání dražby od 09:30 hodin do zahájení dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 417 000,00 Kč

Dražební jistota 50 000,00 Kč

Dražební vyhláška  Rozhodnutí o zrušení/pokračování dražby 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
spoluvlastnický podíl ideální jedné poloviny bytu číslo 1190/26 se spoluvlastnickým podílem id. 14/625 na společných částech domu číslo popisné 1190 Znojmo - město 52 12218 625 000,00 Kč 417 000,00 Kč
Podmínky: 
Popis: Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ideální jedné poloviny bytu číslo 1190/26 se
spoluvlastnickým podílem id. 14/625 na společných částech domu číslo popisné 1190
zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální
pracoviště Znojmo, na listu vlastnictví číslo 12218 pro obec Znojmo, katastrální území
Znojmo-město.

Byt číslo 26 se nachází v šestém nadzemním podlaží panelového bytového domu na ulici
Palackého, číslo orientační 15 ve Znojmě. Dům je panelové konstrukce se zateplením,
s devíti nadzemními podlažími, s výtahem, vytápěný z centrální plynové blokové kotelny.
Ohledání nemovitosti nebylo povinným umožněno, proto znalec vycházel při ocenění
z veřejně přístupných zdrojů a obhlídky domu zvenčí. Byt je typu 2+1, započítaná podlahová
plocha je 51,82 m2.

byt

Stručný popis dražby

Spoluvlastnický podíl ideální jedné poloviny bytu číslo 1190/26 se spoluvlastnickým podílem id. 14/625 na společných částech domu číslo popisné 1190 zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, na listu vlastnictví číslo 12218 pro obec Znojmo, katastrální území Znojmo-město.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby