Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště Brno III oznamuje konání veřejné dražby movitých věcí

Číslo jednací: 2448444/18/3003-80542-711753

Datum a čas: 18.6.2018 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj Územní pracoviště Brno III, Šumavská 35, 602 00 Brno, 12. patro, zasedací místnost.

Místo vyzvednutí: Brno- Střed

Zápis dražitelů: Registrace dražitelů bude probíhat od 9:30 hod do zahájení dražby.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 72 600,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 Soubor movitých věcí - optické zařízení - oční optika 1,00 217 800,00 Kč 72 600,00 Kč 1 000,00 Kč
Podmínky: Předměty dražby se budou dražit jako soubor věcí. Nenajde-li se pro soubor věcí, který je předmětem dražby, vydražitel, jednotlivé věci souboru se budou dražit samostatně (§ 210 odst. 3 daňového řádu).


Popis: Hydraulické křeslo Frastema
Polatest - Carl Zeiss
Keratometr včetně hydraulického stolku
Fokometr
PD meter

Stručný popis dražby

dražbu souboru movitých věcí - oční optická zařízení Prohlídka dražených movitých věcí je stanovena na 11. 6. 2018 v 9:00 hodin. Zájemci o prohlídku se přihlásí na telefonu 541 511 385, kde jim bude sděleno místo prohlídky. V případě, že nebudou přihlášeni žádní zájemci, nebude prohlídka uskutečněna. Případné další informace budou poskytnuty osobně nebo telefonicky na výše uvedeném čísle. Bližší informace a domluva o prohlídkách vám budou popřípadě poskytnuty na emailu Kamil.Spisak@fs.mfcr.cz.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby