Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v Olomouci oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 507116/18/3101-80542-803695

Datum a čas: 12.7.2018 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Olomouci, Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc, zasedací místnost v přízemním podlaží budovy.

Zápis dražitelů: V den konání dražby od 9.00 hod. do zahájení dražby.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 1 046 313,00 Kč

Dražební jistota 270 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
pozemek parcela č. 725/2 a parcela č. 725/3 Hodolany 2186 3882 1 569 470,00 Kč 1 046 313,00 Kč
Podmínky: 

Uvedeny v dražební vyhlášce.


Popis: Pozemek parc. č. 725/3 slouží jako přístupová komunikace k novostavbám rodinných domů. Pozemek je zpevněn kamenem obalovaným živicí a v části betonovou zámkovou dlažbou.

Pozemek parc. č. 725/2, zahrada, je pravidelného tvaru, rovinatého charakteru. Na pozemku se nachází oplocení z prefabrikovaných desek.náhled na pozemky 725/2 zahrada 725/3 ostatní plocha

Stručný popis dražby

dražba pozemků
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby