Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v Děčíně oznamuje zrušení veřejné dražby objektů výroby/služeb

Číslo jednací: 587379/18/2503-80541-506867

Datum a čas: 27.6.2018 od 10:00 hodin

Místo: dražební místnost Finančního úřadu pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Děčíně, Řetězová 1369/2a, 405 39 Děčín

Zápis dražitelů: 27.06.2018 od 09:30 hodin

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 3 666 667,00 Kč

Dražební jistota 1 000 000,00 Kč

Dražební vyhláška  Rozhodnutí o zrušení/pokračování dražby 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 výroba - č.p. 116 1,00 5 500 000,00 Kč 3 666 667,00 Kč 10 000,00 Kč
Podmínky: cena je uvedena včetně ceny všech pozemků a všech staveb - draží se jako celek
dražební jistota byla stanovena ve výši 1.000.000,- Kč 
Popis: nemovitosti zapsané na LV 498, KÚ Boletice nad Labem, na parcele St. 16/1 - výroba č.p. 116 

19 4 1 2 16 15
2 jiná stavba - bez čp/če 1,00
Podmínky: cena je uvedena včetně ceny všech pozemků a všech staveb
prodává se společně jako soubor staveb a pozemků za cenu výše uvedenou
Popis: nemovitosti zapsané na LV 498, KÚ Boletice nad Labem, na parcele 16/5 - jiná stavba

3 garáž - bez čp/če 1,00
Podmínky: cena je uvedena včetně ceny všech pozemků a všech staveb
prodává se společně jako soubor staveb a pozemků za cenu výše uvedenou
Popis: nemovitosti zapsané na LV 498, KÚ Boletice nad Labem, na parcele 16/6 - garáž

4 jiná stavba - bez čp/če 1,00
Podmínky: cena je uvedena včetně ceny všech pozemků a všech staveb
prodává se společně jako soubor staveb a pozemků za cenu výše uvedenou
Popis: nemovitosti zapsané na LV 498, KÚ Boletice nad Labem, na parcele 16/7 - jiná stavba

5 tech. vybavenost - bez čp/če 1,00
Podmínky: cena je uvedena včetně ceny všech pozemků a všech staveb
prodává se společně jako soubor staveb a pozemků za cenu výše uvedenou
Popis: nemovitosti zapsané na LV 498, KÚ Boletice nad Labem, na parcele 16/8 - tech. vybavenost

6 výroba - bez čp/če 1,00
Podmínky: cena je uvedena včetně ceny všech pozemků a všech staveb
prodává se společně jako soubor staveb a pozemků za cenu výše uvedenou
Popis: nemovitosti zapsané na LV 498, KÚ Boletice nad Labem, na parcele 16/9 - výroba

7 jiná stavba - bez čp/če 1,00
Podmínky: cena je uvedena včetně ceny všech pozemků a všech staveb
prodává se společně jako soubor staveb a pozemků za cenu výše uvedenou
Popis: nemovitosti zapsané na LV 498, KÚ Boletice nad Labem, na parcele 16/10 - jiná stavba

8 výroba - bez čp/če 1,00
Podmínky: cena je uvedena včetně ceny všech pozemků a všech staveb
prodává se společně jako soubor staveb a pozemků za cenu výše uvedenou
Popis: nemovitosti zapsané na LV 498, KÚ Boletice nad Labem, na parcele 16/11 -výroba

9 výroba - bez čp/če 1,00
Podmínky: cena je uvedena včetně ceny všech pozemků a všech staveb
prodává se společně jako soubor staveb a pozemků za cenu výše uvedenou
Popis: nemovitosti zapsané na LV 498, KÚ Boletice nad Labem, na parcele 16/12 - výroba

10 jiná stavba - bez čp/če 1,00
Podmínky: cena je uvedena včetně ceny všech pozemků a všech staveb
prodává se společně jako soubor staveb a pozemků za cenu výše uvedenou
Popis: nemovitosti zapsané na LV 498, KÚ Boletice nad Labem, na parcele 17 - jiná stavba

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
parcela 15/8 Boletice nad Labem 35 498
Podmínky: prodává se společně jako soubor staveb a pozemků za cenu výše uvedenou
Popis: ostatní plocha, ostatní komunikace 

parcela 15/9 Boletice nad Labem 216 498
Podmínky: prodává se společně jako soubor staveb a pozemků za cenu výše uvedenou
Popis: ostatní plocha, ostatní komunikace  

parcela 16/1 Boletice nad Labem 20696 498
Podmínky: prodává se společně jako soubor staveb a pozemků za cenu výše uvedenou
Popis: zastavěná plocha a nádvoří

parcela 16/5 Boletice nad Labem 11 498
Podmínky: prodává se společně jako soubor staveb a pozemků za cenu výše uvedenou
Popis: zastavěná plocha a nádvoří

parcela 16/6 Boletice nad Labem 78 498
Podmínky: prodává se společně jako soubor staveb a pozemků za cenu výše uvedenou
Popis: zastavěná plocha a nádvoří

parcela 16/7 Boletice nad Labem 7 498
Podmínky: prodává se společně jako soubor staveb a pozemků za cenu výše uvedenou
Popis: zastavěná plocha a nádvoří

parcela 16/8 Boletice nad Labem 36 498
Podmínky: prodává se společně jako soubor staveb a pozemků za cenu výše uvedenou
Popis: zastavěná plocha a nádvoří

parcela 16/9 Boletice nad Labem 79 498
Podmínky: prodává se společně jako soubor staveb a pozemků za cenu výše uvedenou
Popis: zastavěná plocha a nádvoří

parcela 16/10 Boletice nad Labem 125 498
Podmínky: prodává se společně jako soubor staveb a pozemků za cenu výše uvedenou
Popis: zastavěná plocha a nádvoří

parcela 16/11 Boletice nad Labem 158 498
Podmínky: prodává se společně jako soubor staveb a pozemků za cenu výše uvedenou


Popis: zastavěná plocha a nádvoří

parcela 16/12 Boletice nad Labem 42 498
Podmínky: prodává se společně jako soubor staveb a pozemků za cenu výše uvedenou


Popis: zastavěná plocha a nádvoří


parcela 16/13 Boletice nad Labem 14892 498
Podmínky: prodává se společně jako soubor staveb a pozemků za cenu výše uvedenou
Popis: 

ostatní plocha, manipulační plochaparcela 17 Boletice nad Labem 190 498
Podmínky: prodává se společně jako soubor staveb a pozemků za cenu výše uvedenou
Popis: zastavěná plocha a nádvoří

parcela 20 Boletice nad Labem 287 498
Podmínky: prodává se společně jako soubor staveb a pozemků za cenu výše uvedenou


Popis: ostatní plocha, ostatní komunikace

Stručný popis dražby

Dražené nemovité věci, v minulosti areál „Vlnap“, se převážně rozkládají na pozemku p.č. 16/1, k.ú. Boletice nad Labem, č.p. 116, Tovární ul. Celá výměra pozemku byla zastavěna stavbami na sebe provozně navazujícími a propojenými v 1. PP a 1. NP. Hlavní jsou výrobní haly rozdělené vnitřními příčkami na 4-5 provozních celků s podsklepením. Na jižní straně je přistavěna sociální budova, poměrně protáhlého půdorysu, podél hal s nimiž je propojena. Směrem k ulici a příjezdu se nachází starší administrativní budova bývalého ředitelství závodu (pobočky). Z druhé strany přiléhají k halám budovy energetické, vodárny, technologické prostory a dílny, transformátory, a v zadní části původní kuchyně, jídelna (později v sociální budově pouze výdej jídel). Na pozemku za hlavními objekty na p.p.č. 16/1 jsou torza doplňkových staveb skladů, kovárny, požární zbrojnice a garáž na manipulační ploše. V areálu se nachází komín, který je v dobrém stavu, ale bude obtížně zpětně využitelný. Pozemek je oplocený, částečně asfaltová manipulační a parkovací plocha, která je nyní ve zhoršeném stavu přístupná nouzově po trase zrušené vlečky ČD. Oplocení je v dezolátním stavu a neplní funkci uzavření areálu proti vstupu neoprávněných osob. Na pozemku p.č. 16/9 se nachází objekt po demolici, na p.p.č. 16/10 objekt kovárny se zřícenou zadní částí, na pozemku p.č. 16/11 již neexistuje sklad údržby, na p.p.č. 16/12 je samostatný objekt rovněž po demolici a pozemek p.č. 17 je bez objektu. K areálu vede zpevněná komunikace, v areálu nezpevněná komunikace, zatravněná v místě původní vlečky a narušené živičné plochy manipulační plochy, za výr. halou. Areál má veřejnou i vlastní přípojku vody (studna) a veřejnou přípojku kanalizace a elektro. Areál je neprovozovaný, bez údržby. Vzhledem k stavebně technickému stavu staveb v areálu, kdy jsou již zřejmé následky statického narušení a stability prvků hlavních nosných konstrukcí vodorovných, svislých a střechy, z důvodu odpojení od zdrojů a nezabezpečení od povětrnostních vlivů, jsou stavby celého areálu určeny k odstranění.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby