Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v Náchodě oznamuje zrušení veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 1847492/17/2709-00540-609121

Datum a čas: 9.1.2018 od 10:00 hodin

Místo: zasedací místnost Finanční úřadu pro Královéhradecký kraj, Územní pracoviště v Náchodě, Tyršova 49 547 01 Náchod

Zápis dražitelů: v den konání dražby od 9:30 hodin do zahájení dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 233 334,00 Kč

Dražební jistota 60 000,00 Kč

Dražební vyhláška  Rozhodnutí o zrušení/pokračování dražby 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
Nemovité věci zapsané na LV 29 pro k.ú. Spyta Spyta 584 29 350 000,00 Kč 233 334,00 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty (§194 odst. 4 daňového řádu).
Popis: Nemovité věci, se nachází v okrajové jihozápadní části zástavby města Česká Skalice, v katastrálním území Spyta, stavebně odděleném od města silničním obchvatem. Pozemky jsou rovinné, dobře osluněné, tvoří jeden funkční celek a přístup je z místní komunikace se zpevněným štěrkovým povrchem. Součástí pozemku p.č. 21 je rodinný dům, bývalá drobná zemědělská usedlost roubená a zděná. Na obytnou část navazuje v pokračování stejného profilu rodinného domu chlév a objekt stodoly. Samostatně u hranice pozemku p.č. 22 s komunikací je zděná kolna. Kanalizace je svedena do trativodu, vodovod je napojen na studnu, elektropřípojka je kabelová. Objekt rodinného domu je přízemní bez podsklepení s půdním prostorem nad celým půdorysem. V 1.N.P. je bytová jednotka 2+kk – přístup je ze vstupní chodby užívané jako kuchyně a přístupné z přilehlého terénu, obytný pokoj je vpravo a vlevo z chodby. Objekt je roubený a zděný z cihel a kamene, tloušťka zdí je 30-65 cm. Krov je dřevěný vázaný s krytinou z osinkocementových šablon a pozinkovaného plechu. Hromosvod není instalován. Strop obytné místnosti vpravo je dřevěný trámový s dřevěným obkladem, v chodbě a obytné místnosti vlevo je klenba. Vnitřní omítky jsou vápenné, hladké. Podlaha v obytné kuchyni dřevěná, v chodbě s cementovou dlažbou, v pokoji PVC. Půdní prostor je přístupný ze stodoly. Okna jsou dřevěná ven a dovnitř otevíravá, dveře výplňové do tesařských zárubní. Venkovní fasáda vápenocementová hladká a roubení. Sokl kamenný s částečnou omítkou. Vytápění krbem na tuhá paliva. Vodárna umístěna v chodbě. Hygienické zařízení a koupelna chybí.
Objekt je v původním stavu a postupně doznal stavebně technický stav havarijní podoby (venkovní omítka ve špatném stavu, zdivo vlhké, praskliny ve stropních klenbách a zdivu, vnitřní omítky opadané, podlahy ve špatném stavu, dveře a okna bez nátěru). V současné době je objekt ve stavu vyžadující celkovou rekonstrukci.


foto 1 foto2

Stručný popis dražby

Nemovité věci v katastrálním území Spyta: Parcela 21 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 271 m2 Součástí je stavba: Spyta č.p. 16, rod. dům Stavba stojí na pozemku p.č.: 21 a Parcela 22 - zahrada o výměře 313 m2
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby