Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v Klatovech oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

Číslo jednací: 901866/15/2308-00540-401729

Datum a čas: 24.6.2015 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro PLzeňský kraj, Územní pracoviště v Klatovech, Machníkova 129, 339 01 Klatovy, dražební místnost, číslo dveří 230, 2. patro

Zápis dražitelů:

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 4 949 191,00 Kč

Dražební jistota 2 000 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
zastavěná plocha 618250 Onen Svět 44 212
Podmínky: 

Popis: 

zastavěná plocha 618250 Onen Svět 653 212
Podmínky: 
Popis: 

zastavěná plocha-součástí je stavba Onen Svět č.p. 1 - rodinný dům 618250 Onen Svět 372 212
Podmínky: 
Popis: 

zastavěná plocha 618250 Onen Svět 413 212
Podmínky: 
Popis: 

zastavěná plocha 618250 Onen Svět 89 212
Podmínky: 
Popis: 

zastavěná plocha-součástí je rozestavěná stavba zastavěná plocha 300 212
Podmínky: 
Popis: 

vodní plocha 618250 Onen Svět 110 212
Podmínky: 
Popis: 

vodní plocha 618250 Onen Svět 270 212
Podmínky: 
Popis: 

vodní plocha 618250 Onen Svět 527 212
Podmínky: 
Popis: 

vodní plocha 618250 Onen Svět 380 212
Podmínky: 
Popis: 

zahrada 618250 Onen Svět 186 212
Podmínky: 
Popis: 

trvalý travní porost 618250 Onen Svět 10769 212
Podmínky: 
Popis: 

vodní plocha 618250 Onen Svět 1063 212
Podmínky: 
Popis: 

zahrada 618250 Onen Svět 314 212
Podmínky: 
Popis: 

trvalý travní porost 618250 Onen Svět 5692 212
Podmínky: 
Popis: 

trvalý travní porost 618250 Onen Svět 1771 212
Podmínky: 
Popis: 

vodní plocha 618250 Onen Svět 184 212
Podmínky: 
Popis: 

zahrada 618250 Onen Svět 2170 212
Podmínky: 
Popis: 

zahrada 618250 Onen Svět 68 212
Podmínky: 
Popis: 

trvalý travní porost 618250 Onen Svět 4 212
Podmínky: 
Popis: 

ostatní plocha 618250 Onen Svět 7054 212
Podmínky: 
Popis: 

ostatní plocha 618250 Onen Svět 45 212
Podmínky: 
Popis: 

ostatní plocha 618250 Onen Svět 292 212
Podmínky: 
Popis: 

ostatní plocha 618250 Onen Svět 122 212
Podmínky: 
Popis: 

ostatní plocha 618250 Onen Svět 1062 212
Podmínky: 
Popis: 

ostatní plocha 618250 Onen Svět 127 212
Podmínky: 
Popis: 

ostatní plocha 618250 Onen Svět 657 212
Podmínky: 
Popis: 

ostatní plocha 618250 Onen Svět 61 212
Podmínky: 
Popis: 

ostatní plocha 618250 Onen Svět 92 212
Podmínky: Dražební jistota byla stanovena ve výši: 2 000 000,00 Kč.

 Minimální výše příhozu u předmětu dražby - souboru nemovitých věcí je stanovena v částce: 50 000,00 Kč.

Popis: Předmětem dražby je soubor nemovitých věcí - rodinný dům Onen Svět 1 a rozestavěný rodinný dům na pozemku st. 31 s příslušenstvím a pozemky v jednotném funkčním celku. Soubor nemovitých věcí tvoří areál bývalé zemědělské usedlosti, která se nachází na jihozápadním okraji zastavěné části obce Onen Svět, na mírném jižním svahu, kde v blízkosti protéká potok. Stávající rodinný dům Onen Svět 1 je napojen na veřejný rozvod elektrické energie, užitková voda je ze studny, kanalizace je svedena do žumpy. Rozestavěný rodinný dům na pozemku st. 31 je napojen pouze na elektrorozvodnou síť.
K rodinným domům přísluší pozemky parcela st. 2/2, 2/5, 6/1, 6/3, 6/4, 31 a pozemky parcela 1/2, 2, 3, 4, 6/1, 6/2, 53/3, 53/5, 53/6, 53/7, 53/8, 53/12, 53/13, 53/15, 53/16, 85/2, 103/2, 138, 139, 141, 142, 143 a 146.

Vzhledem k tomu, že výše uvedené nemovité věci tvoří jednotný funkční celek, budou nemovité věci draženy jako soubor nemovitých věcí s nejnižším dražebním podání ve výši 4 949 191,00 Kč. 

Stručný popis dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitých věcí - rodinný dům Onen Svět 1 a rozestavěný rodinný dům na pozemku st. 31 s příslušenstvím a pozemky v jednotném funkčním celku. Soubor nemovitých věcí tvoří areál bývalé zemědělské usedlosti, která se nachází na jihozápadním okraji zastavěné části obce Onen Svět, na mírném jižním svahu, kde v blízkosti protéká potok. Stávající rodinný dům Onen Svět 1 je napojen na veřejný rozvod elektrické energie, užitková voda je ze studny, kanalizace je svedena do žumpy. Rozestavěný rodinný dům na pozemku st. 31 je napojen pouze na elektrorozvodnou síť.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby