Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby - přehled

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Pelhřimově oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 1834878/19/2910-00540-711261

Datum a čas: 12.02.2020 od 10:00 hodin

Místo: Zasedací sál ÚzP v Pelhřimově, č. dveří 216, II. poschodí, Příkopy 1754, 393 01 Pelhřimov

Zápis dražitelů: Zasedací sál ÚzP v Pelhřimově dne 12.02.2020 od 9:30 do zahájení dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 33 728,00 Kč

Dražební jistota 5 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
Jedna ideální polovina pozemku (trvalý travní porost) Pejškov 360 225 7 200,00 Kč 4 800,00 Kč
Podmínky: Složení dražební jistoty ve výši Kč 5 000,- Kč.
Popis: Trvalý travní porost.

foto1 foto2 foto3
Jedna ideální polovina lesního pozemku Pejškov 3518 225 38 314,00 Kč 25 543,00 Kč
Podmínky: Složení dražební jistoty ve výši Kč 5 000,-.
Popis: Parcela od JV plocha po těžbě dosud nezalesněná, místy nárost plevelných dřevin; výměra 0,1200 ha – smrková kmenovina místy značně proředěná, mezernatá, zakmenění 0,7; výměra 0,1600 ha – olšová tyčovina místy mezernatá, zakmenění 0,9; výměra 0,0518 ha a plocha bezlesí 0,0200 ha.

Jedna ideální polovina lesního pozemku Pejškov 1538 225 5 077,00 Kč 3 385,00 Kč
Podmínky: Složení dražební jistoty ve výši Kč 5 000,-.
Popis: Od SZ olšová tyčovina až slabá kmenovina s příměsí břízy 2% a osiky 2%; místy proředěná, mezernatá, zakmenění 0,9; výměra 0,0438 ha; zbývající část pozemku porostlá krušinou olšovou bez hospodářského významu o výměře 0,1100 ha, nutná rekonstrukce porostu.

Stručný popis dražby

Dražit se bude jedna ideální polovina těchto pozemků - parcela č. 131/12 o výměře 360 m2 - trvalý travní porost - parcela č. 273/6 o výměře 3 518 m2 - lesní pozemek - parcela č. 279/2 o výměře 1 538 m2 - lesní pozemek Vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu - Katastrální pracoviště Pelhřimov na LV č. 225 pro obec Pelhřimov a k.ú. Pejškov.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby