Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby - přehled

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Prostějově oznamuje zrušení veřejné dražby domu/ů

Číslo jednací: 1956044/19/3106-00540-807111

Datum a čas: 06.02.2020 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště Prostějov, Křížkovského 4186/1, 796 01 Prostějov

Zápis dražitelů: V den konání dražby v době od 9:30 hod. do zahájení dražby v zasedací místnosti Územního pracoviště Prostějov - 4.podlaží

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 947 000,00 Kč

Dražební jistota 10 000,00 Kč

Dražební vyhláška  Rozhodnutí o zrušení/pokračování dražby 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
Rodinný dům + pozemek Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov 396 282 1 420 000,00 Kč 947 000,00 Kč
Podmínky: 
Popis: Jedná se o rodinný dům v obci Hvozd v její okrajové zastavěné části.
Stáří rodinného domu je 26 roků, dispozice domu je 5+1 s příslušenstvím. V roce 2017 byla
provedena rekonstrukce koupelny v I. nadzemním podlaží (NP). V I.NP se nachází chodba,
obývací pokoj, kuchyně, koupelna, WC a zádveří směrem do dvora. Z kuchyně je vstup na
terasu. Ve II. NP se nachází chodba, koupelna společná s WC a čtyři pokoje. V suterénu
domu se nachází garáž, prádelna, kotelna, dílna a sklad.
Celkový stavebnětechnický stav je dobrý, v době místního šetření, provedeného dne 15. 11.
2018, ještě viditelné stopy po havárii vodovodního potrubí ve II. NP, kdy došlo k vytopení
části domu. V době místního šetření již provedeny nové rozvody vody, ve sklepě ještě část
zdiva nezapravena, aby řádně vyschlo. V koupelně v patře již chybělo jen znovu napojit
zařizovací předměty (WC, umyvadlo).
Před domem je malá předzahrádka, za domem je menší zahrádka, v zadní části je pozemek
ve vlastnictví jiného vlastníka a oplocení je provedeno až na zadní hranici pozemku cizího
vlastníka.

Přístup k oceňovaným nemovitým věcem je zajištěn ze zpevněné obecní komunikace přes
parcely p.č. 132/11, p.č. 1041/25 a p.č. 975/4, které jsou ve vlastnictví obce.

Se znaleckým posudkem č. 159-15/2018 ze dne 14. 12. 2018, který na draženou nemovitost
vypracoval ustanovený znalec, se mohou zájemci o dražbu seznámit u shora uvedeného
správce daně.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Stručný popis dražby

Nemovité věci v SJM dlužníka a jeho manželky, zapsané u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, pro obec Hvozd, katastrální území Hvozd u Konice, na LV 282, a to: - Pozemek parc. č. St. 227, výměra 101 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Hvozd, č.p. 143, rod.dům Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 227 - Pozemek parc. č. 132/17, výměra 295 m2, druh pozemku ostatní plocha,způsob využití jiná plocha
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby