Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby - přehled

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Českém Krumlově oznamuje zrušení veřejné dražby domu/ů

Číslo jednací: 2257538/19/2203-00540-301447

Datum a čas: 21.01.2020 od 9:30 hodin

Místo: Budova FÚ pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Českém Krumlově, Vyšehrad 169, 381 01 Český Krumlov, 4. patro, č. dveří 511

Zápis dražitelů: V den konání dražby od 09:00 hod. do zahájení dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 2 400 000,00 Kč

Dražební jistota 50 000,00 Kč

Dražební vyhláška  Rozhodnutí o zrušení/pokračování dražby 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
zahrada, zemědělský půdní fond Kaplice 195 1074
Podmínky: 
Popis: 

Dům Dům Dům
zastavěná plocha a nádvoří Kaplice 154 1074
Podmínky: 
Popis: 

Stručný popis dražby

Nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov na LV 1074, pro obec 545562 Kaplice, a k.ú. 663069 Kaplice Nemovitosti Pozemky - 619/15 o výměře 195m2, zahrada, zemědělský půdní fond - 619/22 o výměře 154m2, zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Kaplice, č.p. 683, rod. dům Stavba stojí na pozemku p.č. : 619/22 a to vše v podílu vlastníka 1/1
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby