Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby - přehled

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Jihlavě oznamuje zrušení veřejné dražby movitých věcí

Číslo jednací: 1814817/19/2901-80541-706451

Datum a čas: 16.12.2019 od 7:30 hodin

Místo: Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Územní pracoviště v Jihlavě, Tolstého 2, 586 01 Jihlava, II. patro dveře č. 269

Místo vyzvednutí: Vydražená movitá věc bude vydražiteli předána prostřednictvím příslušného uschovatele, a to na místě její úschovy a za součinnosti pracovníků správce daně.

Zápis dražitelů: 16.12.2019 od 07:00 hod. do zahájení dražby v místě konání dražby - Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Územní pracoviště v Jihlavě, Tolstého 2, 586 01 Jihlava, II. patro dveře č. 269

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 3 000,00 Kč

Dražební vyhláška  Rozhodnutí o zrušení/pokračování dražby 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 Puška samonabíjecí ČZ HERMEX 1,00 6 000,00 Kč 3 000,00 Kč
Podmínky: Podrobné podmínky jsou uvedeny v dražební vyhlášce.
Popis: Puška samonabíjecí ráže 7,62 x 39, výrobní číslo 61796, CZH 2003 SPORT, ČZ HERMEX kategorie „B“

puška

Stručný popis dražby

Puška samonabíjecí ráže 7,62 x 39, výrobní číslo 61796, CZH 2003 SPORT, ČZ HERMEX kategorie „B“
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby