Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby - přehled

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Praze - Modřanech oznamuje konání veřejné dražby movitých věcí

Číslo jednací: 8775377/19/2012-00540-110376

Datum a čas: 17.12.2019 od 11:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště v Praze - Modřanech, Lehárova 1885/2, Praha, zasedací místnost č. 247

Místo vyzvednutí: Územní pracoviště v Praze - Modřanech, Lehárova 1885/2, Praha - Modřany

Zápis dražitelů: od 10:30 do zahájení dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 1 120,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 větší váza, různě druhy 5,00 750,00 Kč 250,00 Kč 50,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 

vŘtçˇ v za
2 menší váza, různě druhy 5,00 900,00 Kč 300,00 Kč 50,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 

mençˇ v za
3 váza ve tvaru karafy 6,00 1 080,00 Kč 360,00 Kč 50,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 

karafa v za
4 dekorační předmět ve tvaru prasete 1,00 210,00 Kč 70,00 Kč 50,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 

stojˇcˇ pras tko
5 dekorační přadmět ve tvaru sedícího prasete 1,00 210,00 Kč 70,00 Kč 50,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 

sedˇcˇ pras tko
6 dekorační předmět ve tvaru slepice 1,00 210,00 Kč 70,00 Kč 50,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 

slepice

Stručný popis dražby

Předměty dražby se budou dražit v souborech: Soubor číslo 1 tvoří položky pořadové číslo 1 – 6 Nejnižší dražební podání při dražbě souboru číslo 1 činí 1 120,- Kč Nenajde-li se pro soubor věcí, který je předmětem dražby, vydražitel, jednotlivé věci souboru se budou dražit samostatně (§ 210 odst. 3 daňového řádu). Úřední ocenění movitých věcí je k nahlédnutí na ÚzP v Praze Modřanech, 1. patro kancelář č. 145 po předchozí telefonické domluvě na čísle 730 197 158. Prohlídka dražených movitých věcí je stanovena na 17.12.2019 od 9:00 do 9:30 hodin. Zájemci o prohlídku se přihlásí na telefonu 730 197 158, kde jim bude sděleno místo prohlídky. V případě, že nebudou přihlášeni žádní zájemci, nebude prohlídka uskutečněna. Případné další informace budou poskytnuty osobně nebo telefonicky na výše uvedeném čísle.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby