Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby - přehled

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Sokolově oznamuje konání veřejné dražby bytů

Číslo jednací: 957552/19/2407-00540-404948

Datum a čas: 12.12.2019 od 10:00 hodin

Místo: Dražební místnost Finančního úřadu pro Karlovarský kraj, Územní pracoviště v Sokolově

Zápis dražitelů: Registrace dražitelů od 9:30 hodin

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 130 800,00 Kč

Dražební jistota 10 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 Podíl 6/476 na stavbě Louny č.p. 2034 1,00 196 200,00 Kč 130 800,00 Kč 1 000,00 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty ve výši 10.000,- Kč tak, aby byla připsána na účet uvedený v dražební vyhlášce nejpozději v den předcházející dni dražby.
Popis: Předmětem dražby je:
Podíl 6/476 na nemovité věci nacházející se v katastrálním území Louny, obci Louny, okrese Louny, zapsané na LV 4267. Způsob využití předmětné nemovité věci: bydlení na parcele KN 3639/19 na LV 10001

Jedná se o ideální podíl na krajním řadovém bytovém domě, který odpovídá polovině garsoniéry ve čtvrtém nadzemním podlaží tohoto domu. Dům stojí v rovinatém terénu na západním okraji města Louny v ulici Přemyslovců nedaleko obchodního domu Penny. Dům slouží výhradně k bydlení.
Podlahová plocha garsoniéry, včetně zasklené lodžie, která odpovídá polovině ideálního podílu je 20,16 m². Okna jsou plastová, jinak je byt v původním udržovaném stavu.

Stručný popis dražby

Dražba nemovité věci - podílu 6/476 na stavbě Louny č.p. 2034
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby