Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby - přehled

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Hodoníně oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 4366684/19/3010-00540-704147

Datum a čas: 12.12.2019 od 10:00 hodin

Místo: FÚ pro Jihomoravský kraj, ÚzP v Hodoníně, tř. Dukelských hrdinů 3653/1, Hodonín, dražební místnost č. 248 ve 2. podlaží

Zápis dražitelů: probíhá od 9:30 hod. do zahájení dražby v místě konání dražby.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 74 500,00 Kč

Dražební jistota 10 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
spoluvlastnický podíl 1/4 na nemovité věci, pozemek parc. č. 875/3 (orná půda) Citonice 14900 43 111 750,00 Kč 74 500,00 Kč
Podmínky: podmínkou účasti na dražbě je složení dražební jistoty ve výši 10.000,-- Kč. Bližší informace v dražební vyhlášce.
Popis: Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ na pozemku parc. č. 875/3 v kat. území Citonice o výměře 14900 m2, který je evidován a užíván jako orná půda. Nachází se u silnice Znojmo – Citonice před vjezdem do obce, v lokalitě zvané „Pšeničné za dráhou“ a je předsunut cca 350m před hranici areálu bývalého střediska JZD Citonice. Platným územním plánem obce Citonice není daná lokalita určena k zastavění. Katastrální území Citonice sousedí s katastrálním územím města Znojma.

spoluvlastnický podíl 1/4 na pozemku parc. č. 875/3 spoluvlastnický podíl 1/4 na nemovité věci, pozemek parc. č. 875/3 o výměře 14900 m2 (orná půda)

Stručný popis dražby

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na nemovité věci zapsané na LV č. 43 pro obec a katastrální území Citonice, parc. č. 875/3 o výměře 14900 m2, druhově zařazený jako orná půda.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby