Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby - přehled

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště Plzeň - jih oznamuje konání veřejné dražby bytů

Číslo jednací: 1940101/19/2303-00540-400826

Datum a čas: 4.12.2019 od 10:00 hodin

Místo: budova Finančního úřadu pro Plzeňský kraj, Územní pracoviště v Přešticích, Husova 465, II.patro, č.dv. 312

Zápis dražitelů: Registrace dražitelů v dražební místnosti od 9:40hod.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 820 000,00 Kč

Dražební jistota 200 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
Nemovitá věc – bytová jednotka v osobním vlastnictví číslo 126/6 a k ní náležející podíl na společných částech domu: 6518/51104 1,00 1 230 000,00 Kč 820 000,00 Kč 5 000,00 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty (§ 194 odst. 4 daňového řádu), viz. dražební vyhláška.
Popis: Předmětem dražby je nemovitá věc – bytová jednotka včetně příslušenství, zapsaná na listu vlastnictví 246 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Plzeň - jih, obec Ves Touškov, katastrální území Ves Touškov.
Číslo jednotky: 126/6
Způsob využití: byt
Typ jednotky: byt. z.
Podíl na společných částech domu: 6518/51104
Vymezeno v:
Budova Ves Touškov, č.p. 126, byt. dům, LV 243
Na parcele St. 2/1, LV 243
Parcela St. 2/1 zastavěná plocha a nádvoří 232 m2
Nemovitost se nachází v obci Ves Touškov, ležící 4 km severozápadně od obce Stod. Bytová
jednotka číslo 6 v čp. 126 je o dispozici 2 + 1 s příslušenstvím, které tvoří zděný sklep,
umístěný v suterénu. Jako součást společných prostor určená k výhradnímu užívání vlastníka
BJ je 2x lodžie přístupná z bytu. Vícebytový dům čp. 126 obsahuje 6 BJ, standardně elektro,
plyn, odkanalizování je do společné žumpy. Byt 126/6 je umístěn ve 4.NP, napravo od vstupu
do budovy. Vytápění je ústřední ze společné kotelny (aktuálně byl demontován kotel na TP a
předpokládá se osazení nového, nicméně k datu ocenění je celý bytový dům bez zdroje vytápění), ohřev TUV bojlerem. Bytové jádro je
zděné s vanou, umyvadlem, WC je oddělené. Jedná se o byt po částečné modernizaci – okna,
sociální a hygienické zařízení, opravy omítek, kuchyňské vybavení. Obytná plocha bytu je
64,20 m2, lodžie 9,60 m2, sklep 4,00 m2.


celkový pohled boční pohled kuchyň

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
Spoluvlastnický podíl ve výši 6518/51104 Ves Touškov 383 295
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty (§ 194 odst. 4 daňového řádu), viz. dražební vyhláška.
Popis: Parcela č. 1313/3 o výměře 383 m2, ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha. Podíl: 6518/51104.

Cena bytu zahrnuje i spoluvlastnický podíl 6518/51104 z celku na pozemku č. parc.
1313/3, který tvoří nepravidelnou travnatou plochu při západní hranici domu a severně za ním.
Převážná část této plochy je opticky rozdělena na menší celky, které jsou některými vlastníky bytů
v domě užívány jak zahrádky. Dle zjištění s daným bytem není užívána žádná část této plochy.

Výše uvedené nemovitosti se draží jako celek.Stručný popis dražby

Dražba bytové jednotky, podrobnosti viz dražební vyhláška.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby