Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby - přehled

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Mostě oznamuje konání veřejné dražby bytů

Číslo jednací: 2351881/19/2510-00540-505312

Datum a čas: 4.12.2019 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Mostě, dražební místnost

Místo vyzvednutí: Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Mostě

Zápis dražitelů: 04.12.2019 od 9:30 do 9:55 hodin v zasedací místnosti Finančního úřadu pro Ústecký kraj, Územního pracoviště v Mostě, přízemí.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 103 841,00 Kč

Dražební jistota 20 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 Soubor 7 bytových jednotek 1,00 207 681,00 Kč 103 841,00 Kč 5 000,00 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty (§ 194 odst. 4 daňového řádu).
Popis: Nemovité věci – bytové jednotky se nachází v západní zastavěné části města Janov v Albrechtické ulici. Dům, ve kterém se bytové jednotky nachází je řadový vnitřní panelový objekt se třemi vchody jedním podzemním a osmi nadzemními podlažími. Bytové jednotky jsou umístěné ve čtvrtém až osmém nadzemním podlaží. Prohlídku bytů nebylo možno provést, jelikož hlavní vchod do objektu je opatřen mříží. Byty jsou ve velmi špatném technickém stavu (totálně vybydlený).

bytové jednotky

Stručný popis dražby

soubor 7 bytových jednotek
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby