Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby - přehled

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Kladně oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 4677712/19/2110-00540-203941

Datum a čas: 18.12.2019 od 12:00 hodin

Místo: Aukční hala Finančního úřadu pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Kladně, Osvoboz. pol. vězňů 3181, 272 80 Kladno

Místo vyzvednutí: Nezabudice

Zápis dražitelů: v den konání dražby od 11:30 hod. do zahájení dražby.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 87 413,00 Kč

Dražební jistota 25 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 Nemovité věci zapsané na listu vlstanictví 372, kat. území Nezabudice a spoluvlastnický podíl na nemovité věci o velikosti 1/13 zapsaný na listu vlastnictví č. 383, kat.území Nezabudice, okres Rakovník 131 120,00 Kč 87 413,00 Kč 5 000,00 Kč
Podmínky: NEMOVITÉ VĚCI UVEDENÉ POD POŘADOVÝMI ČÍSLY 1 A 2 SE BUDOU DRAŽIT JAKO SOUBOR NEMOVITÝCH VĚCÍ.
Popis: Označení a popisy dražených nemovitých věcí č. 1 a č. 2 jsou uvedeny v dražební vyhlášce.


foto Nezabudice LV 372 foto Nezabudice LV 372 foto Nezabudice LV 372 foto Nezabudice LV 383 podíl 1/13

Stručný popis dražby

Předmětem dražby jsou stavby a pozemky zapsané na listu vlastnictví č. 372, katastrální území Nezabudice, okres Rakovník a dále spoluvlastnický podíl na nemovité věci o velikosti 1/13 zapsaný na listu vlastnictví č. 383, katastrální území Nezabudice, okres Rakovník
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby