Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby - přehled

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Lounech oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 2292200/19/2509-00540-507197

Datum a čas: 4.12.2019 od 13:00 hodin

Místo: Zasedací místnost Finančního úřadu pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Lounech, Rybalkova 2376, 440 68 Louny.

Zápis dražitelů: 12.30 hodin.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 600 000,00 Kč

Dražební jistota 200 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
pozemky Žatec 1657 900 000,00 Kč 600 000,00 Kč
Podmínky: 
Popis: Ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovité věci zapsané na LV 1657, okres Louny, obec Žatec, katastrální území Žatec, Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, pozemky:
- parcela St. 1433, výměra 143 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
Součástí je stavba: Žatec, č.p. 1256, bydlení,
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 1433,
- parcela 4649/44, výměra 532 m2, zahrada, zemědělský půdní fond.

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl 1/2 rodinného domu o dvou NP a s přilehlou zahradou. Stáří lze odhadnout od roku 1930. Do roku 2015 byl rodinný dům obyvatelný, v současné době je vybydlený, nevhodný k okamžitému nastěhování a bydlení. Vnitřní vybavení chybí nebo je poškozené. Rodinný dům je odpojený od elektro přípojky a plynu, chybí topení. Stavba je neobydlená, chátrající, některé konstrukce jsou již na konci své životnosti. V domě jsou dva byty o velikosti 2+1 v každém NP, byty mají společný vstup i společné napojení na inženýrské sítě. Oplocení tvoří zděná podezdívka a zděné sloupy, vč. dřevěného plotu. V zadní části zahrady částečně drátěné oplocení. V čele kovová vrata s drátěným pletivem v ocelových rámech, betonové schody do rodinného domu, přístupový chodník z betonové dlažby.

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10 foto11 foto12 foto13 foto14 foto15 foto16 foto17 foto18 foto19 foto20

Stručný popis dražby

dražba spoluvlastnického podílu na nemovité věci podrobnosti viz dražební vyhláška
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby