Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby - přehled

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Lounech oznamuje zrušení veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 2291045/19/2509-00540-501725

Datum a čas: 4.12.2019 od 10:00 hodin

Místo: Zasedací místnost Finančního úřadu pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Lounech, Rybalkova 2376, 440 68 Louny.

Zápis dražitelů: 09.30 hodin.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 515 334,00 Kč

Dražební jistota 100 000,00 Kč

Dražební vyhláška  Rozhodnutí o zrušení/pokračování dražby 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
orná půda, chmelnice, vodní plocha Bezděkov u Žatce 173 643 000,00 Kč 428 667,00 Kč
Podmínky: 
Popis: Ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovité věci zapsané na LV 173, okres Louny, obec Žatec, katastrální území Bezděkov u Žatce, Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, pozemky:
- parcela 125/8, výměra 3724 m2, orná půda, zemědělský půdní fond,
- parcela 127/3, výměra 433 m2, orná půda, zemědělský půdní fond,
- parcela 253/8, výměra 9174 m2, lesní pozemek, pozemek určený k plnění funkci lesa,
- parcela 281/4, výměra 327 m2, chmelnice, zemědělský půdní fond,
- parcela 281/17, výměra 83 m2, chmelnice, zemědělský půdní fond,
- parcela 281/18, výměra 2806 m2, chmelnice, zemědělský půdní fond,
- parcela 281/19, výměra 25 m2, chmelnice, zemědělský půdní fond,
- parcela 281/20, výměra 5289 m2, chmelnice, zemědělský půdní fond,
- parcela 281/21, výměra 534 m2, orná půda, zemědělský půdní fond,
- parcela 281/23, výměra 1486 m2, orná půda, zemědělský půdní fond,
- parcela 281/24, výměra 1780 m2, orná půda, zemědělský půdní fond,
- parcela 281/32, výměra 41 m2, orná půda, zemědělský půdní fond,
- parcela 281/33, výměra 45 m2, orná půda, zemědělský půdní fond,
- parcela 288/4, výměra 246 m2, orná půda, zemědělský půdní fond,
- parcela 288/8, výměra 2310 m2, orná půda, zemědělský půdní fond,
- parcela 386/23, výměra 701 m2, orná půda, zemědělský půdní fond,
- parcela 1146/4, výměra 16705 m2, orná půda, zemědělský půdní fond,
- parcela 1209/5, výměra 949 m2, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené.
Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 zemědělských pozemků, které jsou využívány k zemědělské činnosti. Jsou bez staveb, venkovních úprav a trvalých porostů, jsou součástí většího celku.


foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
chmelnice Žatec 3143 130 000,00 Kč 86 667,00 Kč
Podmínky: 
Popis: Ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovité věci zapsané na LV 3143, okres Louny, obec Žatec, katastrální území Žatec, Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, pozemky:
- parcela 3300/7, výměra 1029 m2, chmelnice, zemědělský půdní fond,
- parcela 3300/8, výměra 6074 m2, chmelnice, zemědělský půdní fond,
- parcela 3300/20, výměra 208 m2, chmelnice, zemědělský půdní fond,
- parcela 3400/5, výměra 411 m2, chmelnice, zemědělský půdní fond,
- parcela 3400/6, výměra 749 m2, chmelnice, zemědělský půdní fond,
- parcela 3400/7, výměra 189 m2, chmelnice, zemědělský půdní fond.
Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 zemědělských pozemků bez staveb, venkovních úprav a trvalých porostů. Pozemky jsou v druhu pozemku vedené jako chmelnice, dle skutečnosti jsou využívané jako orná půda, s příjezdem po nezpevněné polní cestě.


foto1 foto2 foto3

Stručný popis dražby

dražba spoluvlastnického podílu na nemovité věci podrobnosti viz dražební vyhláška
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby