Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby - přehled

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Děčíně oznamuje zrušení veřejné dražby domu/ů

Číslo jednací: 2235426/19/2513-80542-506148

Datum a čas: 26.02.2020 od 14:00 hodin

Místo: Zasedací místnost Finančního úřadu pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Rumburku, Františka Nohy 2, 408 01 Rumburk

Zápis dražitelů: 26.02.2020 od 13,30 hod. do 14,00 hod.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 6 200 000,00 Kč

Dražební jistota 1 600 000,00 Kč

Dražební vyhláška  Rozhodnutí o zrušení/pokračování dražby 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 Nemovité věci v katastrálním území Krásná Lípa, zapsané na listu vlastnictví č. 1215. 9 300 000,00 Kč 6 200 000,00 Kč 10 000,00 Kč
Podmínky: Dražební jistota byla stanovena ve výši 1.600.000,- Kč.
Popis: Nemovité věci, včetně příslušenství, evidované u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, obec a katastrální území: Krásná Lípa, zapsané na listu vlastnictví č. 1215.
Pozemky:
parcela St. 754/1 - zastavěná plocha a nádvoří
                            Součástí je stavba: Krásná Lípa, č.p. 252, obč.vyb
                            Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 754/1.

Nemovité věci (včetně příslušenství) pozemek p.č. St. 754/1 jehož součástí je stavba č.p. 252 se nachází v Krásné Lípě, přímo v centrální části města na Křinickém náměstí, ze kterého je nemovitá věc přímo přístupná. Ve městě Krásná Lípa je kompletní občanská vybavenost.
Stavba je tvořena původní třípodlažní částí z roku 1901. Následně byla stavba stavebně upravována a přistavována v letech 1971, 1993-1995 až do dnešní podoby. V současnosti je využívána restaurace se sálem a příležitostně hotel (pokoje mají vlastní sociální zařízení), bufet v pravé části přízemí je uzavřen. V zadní části objektu se nachází kotelna, ze které je zajištěno vytápění celého objektu. Celkový technický stav je dobrý pouze s běžnou údržbou.


Budova č.p. 252 Budova č.p. 252 Budova č.p. 252

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
Pozemek p.č. St. 754/1 Krásná Lípa 2194 1215
Podmínky: 
Popis: Nemovité věci zapsané na LV č. 1215 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Rumburk, pro obec a katastrální území Krásná Lípa, pozemek p.č. St. 754/1 - zastavěná plocha a nádvoří. Součástí je stavba: Krásná Lípa, č.p. 252, obč.vyb.

Pozemek p.č. St. 754/1

Stručný popis dražby

Nemovité věci (včetně příslušenství) pozemek p.č. St. 754/1 jehož součástí je stavba č.p. 252 se nachází v Krásné Lípě, přímo v centrální části města na Křinickém náměstí, ze kterého je nemovitá věc přímo přístupná. Ve městě Krásná Lípa je kompletní občanská vybavenost. Stavba je tvořena původní třípodlažní částí z roku 1901. Následně byla stavba stavebně upravována a přistavována v letech 1971, 1993-1995 až do dnešní podoby. V současnosti je využívána restaurace se sálem a příležitostně hotel (pokoje mají vlastní sociální zařízení), bufet v pravé části přízemí je uzavřen. V zadní části objektu se nachází kotelna, ze které je zajištěno vytápění celého objektu. Celkový technický stav je dobrý pouze s běžnou údržbou.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby