Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby - přehled

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště pro Prahu 1 oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 8017093/19/2001-80543-505768

Datum a čas: 27.11.2019 od 10:00 hodin

Místo: Štěpánská 619/28, 110 00 Praha 1, dražební místnost - 1. patro místnost č. 142

Zápis dražitelů: v den konání dražby od 9,30 hod. do zahájení dražby.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 787,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
Ostatní plocha 731439 Letňany 1 2840 1 180,00 Kč 787,00 Kč
Podmínky: 
Popis: Pozemek parc. č. 604/2 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1 m2, vše včetně součástí a příslušenství, v obci Praha, části obce a katastrálním území Letňany, Kraj hlavní město Praha, zapsané na listu vlastnictví č. 2840, Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.
Oceňovaný pozemek malý o výměře 1 m2, přibližně trojúhelníkové tvaru. Je situován v zastavěném území obce, části obce Letňany, v ulice Příborská, ze které je také přístup na pozemek přes pozemky jiného vlastníka. V blízkosti se nachází PVA-pražský veletržní areál Letňany.

Mapa FOTO 1

Stručný popis dražby

pozemek parc. č. 604/2 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1 m2, LV č. 2840
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby