Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby - přehled

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště pro Prahu 1 oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 8015973/19/2001-80543-505768

Datum a čas: 27.11.2019 od 10:00 hodin

Místo: Štěpánská 619/28, 110 00 Praha 1, dražební místnost - 1. patro místnost č. 142

Zápis dražitelů: v den konání dražby od 9,30 hod. do zahájení dražby.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 230 887,00 Kč

Dražební jistota 40 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
zastavěná plocha a nádvoří 731439 Letňany 136 2840 346 330,00 Kč 230 887,00 Kč
Podmínky: 
Popis: Pozemek parc. č. 543/11, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 136 m2, jehož součástí je stavba bez č.p. technická vybavenost (stavba již nestojí) a vše včetně součástí a příslušenství, v obci Praha, části obce a katastrálním území Letňany, Kraj hlavní město Praha, zapsané na listu vlastnictví č. 2840, Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. V současné době jsou na pozemku jen zbytky betonové obruby zanedbatelné hodnoty a dále se na pozemku vyskytují vzrostlé stromy a náletové dřeviny.

Věcné břemeno práva chůze a jízdy - nezaniká (bezúplatná smlouva).

Mapa FOTO 1 FOTO 2 FOTO 3 FOTO 4

Stručný popis dražby

pozemek parc. č. 543/11, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 136 m2, jehož součástí je stavba bez č.p. technická vybavenost (stavba již nestojí). LV č. 2840
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby