Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby - přehled

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Litoměřicích oznamuje konání veřejné dražby movitých věcí

Číslo jednací: 2276175/19/2507-80542-507857

Datum a čas: 4.12.2019 od 9:30 hodin

Místo: Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Roudnici nad Labem

Místo vyzvednutí: Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Roudnici nad Labem

Zápis dražitelů: v den konání dražby od 9:00 hod. do zahájení dražby.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 4 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 Přívěs za osobní automobil 1,00 12 000,00 Kč 4 000,00 Kč 500,00 Kč
Podmínky: Vydražitel musí nejvyšší podání uhradit ihned; neučiní-li tak, draží se věc znovu bez jeho účasti (§ 211 odst. 2 daňového řádu).
Popis: Přívěs za osobní automobil
TYP: AK 7 PD 1
RZ: 14LTA27, VIN: 5081
Datum první registrace: 1991
barva: hnědá
STK do 23.06.2017
Užitečná nosnost 465 kg
Vnější vzhled a vybavení:
- opotřebení odpovídá stáří přívěsu
- známky koroze
- bočnice dřevěné opotřebované
- rám kovový, zrezivělý
- podlaha dřevěná


1 2

Stručný popis dražby

Přívěs za osobní automobil TYP: AK 7 PD 1 RZ: 14LTA27, VIN: 5081 Datum první registrace: 1991 barva: hnědá STK do 23.06.2017 Užitečná nosnost 465 kg Vnější vzhled a vybavení: - opotřebení odpovídá stáří přívěsu - známky koroze - bočnice dřevěné opotřebované - rám kovový, zrezivělý - podlaha dřevěná
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby