Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby - přehled

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště pro Prahu 1 oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 8016449/19/2001-80543-505768

Datum a čas: 27.11.2019 od 10:00 hodin

Místo: Štěpánská 619/28, 110 00 Praha 1, dražební místnost - 1. patro místnost č. 142

Zápis dražitelů: v den konání dražby od 9,30 hod. do zahájení dražby.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 42 180,00 Kč

Dražební jistota 20 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
ostatní plocha 731439 Letňany 51 2840 63 270,00 Kč 42 180,00 Kč
Podmínky: 
Popis: Pozemek parc. č. 543/166 o výměře 51 m2 - ostatní plocha, vše včetně součástí a příslušenství, v obci Praha, části obce a katastrálním území Letňany, Kraj hlavní město Praha, zapsané na listu vlastnictví č. 2840, Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.
Pozemek slouží jako manipulační plocha, částečně zpevněná starým asfaltovým povrchem. Pozemek je lichoběžníkového tvaru, je situován v zastavěném území obce, části obce Letňany, komunikaci ulice Beranových, ve velkém komerčním areálu. V blízkosti pozemku jsou veřejné sítě. Přístup a příjezd k pozemku je ze sousedních pozemků, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů. Příjezd je ošetřen věcnými břemeny práva průjezdu průchodu.

Věcné břemeno - právo průchodu a průjezdu přes celý pozemek - nezaniká (bezúplatná smlouva).


Mapa Foto

Stručný popis dražby

pozemek par. č. 543/166 o výměře 51 m2 - ostatní plocha, LV č. 2840
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby