Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby - přehled

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště pro Prahu 9 oznamuje konání veřejné dražby objektů výroby/služeb

Číslo jednací: 7304331/19/2009-80542-209197

Datum a čas: 27.11.2019 od 10:30 hodin

Místo: Finanční úřed pro hl.m. Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 9, (kancelář 405)

Zápis dražitelů: V den a místě konání dražby od 9:30 do 10:00 hod.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 1 670 000,00 Kč

Dražební jistota 400 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
Zastavěná plocha a nádvoří 735141 Přestavlky 1229 321 3 340 000,00 Kč 1 670 000,00 Kč
Podmínky: Podmínky dražby jsou stanoveny v dražební vyhlášce.
Popis: Nemovitosti se nachází v zastavěném území obce. Stavební pozemek par. č. 29/4 je zastavěn objektem pro skladování stavebního materiálu, přilehlé pozemky par. č. 934/ a 934/2 jsou ostatní (manipulační) plochy ve funkčním celku s hlavní stavbou a stavebním pozemkem, pozemek par. č. 40 je nevyužitá ostatní plocha (neplodná půda).
Skladovací přístřešek je situován v rovinatém terénu, předním průčelím je orientovaný na jih a z veřejných sítí je napojen pouze na elektrickou rozvodnou síť.
Pozemek par. č. 29/4 je oplocen drátěným plotem s plotovými dvoukřídlovými vraty s drátěnou výplní, ukončený žiletkovou spirálou i nad vraty.
Na pozemku par. č. 934/2 byla provedena základová deska pro budoucí stavbu administrativní budovy. Ze strany příjezdu do areálu jsou osazena ocelová dvoukřídlá vrata, za vraty je postaven pilíř pro elektroměr z vápenopískových cihel.Stručný popis dražby

Stavební pozemek s objektem pro skladování stavebního materiálu + přilehlé pozemky
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby