Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby - přehled

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště pro Prahu 2 oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 8056829/19/2002-00540-111122

Datum a čas: 21.11.2019 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro hl. m. Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 2, Vinohradská 2488/49, 120 00 Praha 2, dražební místnost – bude označena

Zápis dražitelů: 21. 11. 2019 od 9:30 hodin

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 73 000,00 Kč

Dražební jistota 20 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
pozemky se užívají jako zemědělská půda 726869 Pozdeň 6549 354 146 000,00 Kč 73 000,00 Kč
Podmínky: Uvedeny v dražební vyhlášce.
Popis: a) Označení a popis dražené nemovité věci:

Okres: CZ0203 Kladno                          Obec: 532762 Pozdeň
Kat.území: 726869 Pozdeň                     List vlastnictví: 354

Nemovitosti
Pozemky
Parcela        Výměra[m2]            Druh pozemku           Způsob využití         Způsob ochrany
372                 3010                     orná půda                                            zemědělský půdní fond
373                 3453                     orná půda                                            zemědělský půdní fond
374                     86                     orná půda                                            zemědělský půdní fond
372 373 374 parcela_372 parcela_373 parcela_374 pozemky pozemky1

Stručný popis dražby

Jedná se o zemědělské pozemky, mírně svažité, které se nacházejí asi 2,5 km severně od zastavěného území obce Pozdeň, okres Kladno. Pozemky jsou ke dni ocenění zapsány v KN jako orná půda a užívají se tak. Obec Pozdeň leží 10km SZ od Slaného, 29km SZ od Kladna, 8 km SV od Mšece na pomezí bývalých okresů Kladno a Rakovník. Omezená dopravní dostupnost autobusovou HD. Menší obec regionu s pouze základní občanskou vybaveností. Pozemky na sebe půdorysně navazují, jsou součástí většího honu. Užívají se současně s ostatními pozemky v honu. Přístup k pozemkům je ke dni ocenění pouze přes pozemky jiných vlastníků honu.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby