Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby - přehled

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště ve Vyškově oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 4407306/19/3019-00540-701712

Datum a čas: 20.11.2019 od 13:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště ve Vyškově, Palánek 250/1, 682 01 Vyškov,dražební místnost dveře č. 510, 5. patro

Místo vyzvednutí: Vydražitel je oprávněn převzít vydražené nemovité věci s příslušenstvím dnem následujícím po doplacení nejvyššího podání.

Zápis dražitelů: Registrace dražitelů bude probíhat 20. 11. 2019 od 12:30 hod do zahájení dražby v místě konání dražby.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 143 980,00 Kč

Dražební jistota 50 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
zahrada Šonov u Nového Města nad Metují 644 491
Podmínky: Dražební jistota ve výši: 50 000,- Kč
Popis: Pozemek parcela KN 719/6
o výměře 644 m2, zahrada

ovocný sad Šonov u Nového Města nad Metují 5195 491
Podmínky: Dražební jistota ve výši: 50 000,- Kč
Popis: Pozemek parcela KN 719/18
o výměře 5 195 m2, ovocný sad

ovocný sad Šonov u Nového Města nad Metují 3849 491
Podmínky: Dražební jistota ve výši: 50 000,- Kč
Popis: Pozemek parcela KN 719/21
o výměře 3 849 m2, ovocný sad

zahrada Šonov u Nového Města nad Metují 393 491
Podmínky: Dražební jistota ve výši: 50 000,- Kč
Popis: Pozemek parcela KN 719/22
o výměře 393 m2, zahrada

ovocný sad Šonov u Nového Města nad Metují 2591 491
Podmínky: Dražební jistota ve výši: 50 000,- Kč
Popis: Pozemek parcela KN 719/24
o výměře 2 591 m2, ovocný sad

trvalý travní porost Šonov u Nového Města nad Metují 2253 491
Podmínky: Dražební jistota ve výši: 50 000,- Kč
Popis: Pozemek parcela KN 719/25
o výměře 2 253 m2, trvalý travní
porost

soubor pozemků katastrální území Šonov u Nového Města nad Metují

Stručný popis dražby

Nemovité věci zapsané na LV č. 491, katastrální území Šonov u Nového Města nad Metují, obec Provodov-Šonov, okres Náchod, evidované u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, obec Náchod Předmětem dražby je soubor nemovitých věcí.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby