Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby - přehled

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Lounech oznamuje konání veřejné dražby movitých věcí

Číslo jednací: 2248870/19/2509-00540-506693

Datum a čas: 11.11.2019 od 10:00 hodin

Místo: zasedací místnost Finančního úřadu pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Lounech, Rybalkova 2376, 440 68 Louny

Místo vyzvednutí: exekuční sklad Finančního úřadu pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Lounech, Rybalkova 2376, 440 68 Louny

Zápis dražitelů: 09.30 hod

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 6 892,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 dražba movitých věcí - soubor autodílů 91,00 20 675,00 Kč 6 892,00 Kč 100,00 Kč
Podmínky: 
Popis: Movité věci budou nabízeny nejprve jako soubor. Pokud se nenajde zájemce, budou movité věci nabízeny jednotlivě - viz dražební vyhláška.

foto1 foto2

Stručný popis dražby

Soubor movitých věcí-autodíly
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby