Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby - přehled

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště pro Prahu 3 oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 7898652/19/2003-00540-110067

Datum a čas: 13.11.2019 od 10:00 hodin

Místo: Drahobejlova 48, Praha 9, Budova Finančního úřadu pro Prahu 3, 1. patro

Zápis dražitelů: v den konání dražby od 09:30 hod.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 93 800,00 Kč

Dražební jistota 17 777,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
pozemky určené k plnění funkcí lesa Brno - venkov 16053 546 187 570,00 Kč 93 800,00 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty (§ 194 odst. 4 daňového řádu). Podrobnosti viz dražební vyhláška.
Popis: Předmětem dražby jsou pozemky v obci Lomnička, katastrálním území Lomnička u Tišnova, zapsané na listu vlastnictví č. 546, vedený u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
Pozemky:
Parcela Výměra Druh pozemku Způsob ochrany
KN 421 5071 m2 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí lesa
KN 422 2095 m2 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí lesa
KN 477 8887 m2 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí lesa

5077720_20190507140521_5077722_5077726 5077720_20190507140521_5077722_5077728

Stručný popis dražby

Předmětem dražby jsou lesní pozemky v obci Lomnička, katastrálním území Lomnička u Tišnova, zapsané na listu vlastnictví č. 546, vedený u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby