Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby - přehled

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Jablonci nad Nisou oznamuje zrušení veřejné dražby objektů výroby/služeb

Číslo jednací: 1317357/19/2604-00540-506663

Datum a čas: 21.11.2019 od 9:00 hodin

Místo: FÚ pro Liberecký kraj, územní pracoviště Jablonec nad Nisou, Podhorská 2, místnost č. 152

Zápis dražitelů: V místě konání dražby od 8:45 hod do začátku dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 675 000,00 Kč

Dražební jistota 250 000,00 Kč

Dražební vyhláška  Rozhodnutí o zrušení/pokračování dražby 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 Podíl 1/2 na objektu k podnikání v Jablonci nad Nisou 1,00 1 350 000,00 Kč 675 000,00 Kč 10 000,00 Kč
Podmínky: 
Popis: Nemovité věci – spoluvlastnický podíl ½ zapsané u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, katastrální území 655970 Jablonec nad Nisou, na LV 6849:
- Pozemek st. 785/1 – zastavěná plocha a nádvoří
  Součástí je stavba: Jablonec nad Nisou, č.p. 5068, výroba
  Stavba stojí na pozemku p.č.: 785/1
- Pozemek st. 3542 - zastavěná plocha a nádvoří
  Součástí je stavba: bez čp/če, výroba
  Stavba stojí na pozemku p.č.: 3542
- Pozemek 1494/16 – ostatní plocha
- Pozemek 1497/10 – ostatní plocha
- Pozemek 1500/1 - zahrada

Popis:
Jde o původní truhlářskou dílnu se sociálním a administrativním zázemím a dvorem v přední části. Hlavním objektem je truhlářská dílna na st. p.č. 3542, která je dřevěným krčkem komunikačně propojena se zděným dvoupodlažním objektem č.p. 5068 na st.p.č. 785/1. Zde se nachází sociální a administrativní zázemí. Objekt je napojen na vodu, kanalizaci a plyn. Další stavby jsou menší – kolny, rozvaděč. Stavby jsou málo udržovány; odhad opotřebení je na hranici 70%. Podstatná část pozemku st.p.č. 785/1 je využívána jako manipulační dvůr a parkoviště.
Pozemky p.č. 1494/16 a 1497/10 jsou nezastavěné, svažité s trvalými a náletovými porosty. Parcela p.č. 1500/1 je situována při ulici Podhorská a měla by právně zajišťovat vstup a vjezd na hodnocený funkční celek.


objekt podnikání objekt podnikání objekt podnikání

Stručný popis dražby

nemovité věci – spoluvlastnický podíl 1 zapsané u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, katastrální území 655970 Jablonec nad Nisou, na LV 6849: - Pozemek st. 785/1 – zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Jablonec nad Nisou, č.p. 5068, výroba Stavba stojí na pozemku p.č.: 785/1 - Pozemek st. 3542 - zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: bez čp/če, výroba Stavba stojí na pozemku p.č.: 3542 - Pozemek 1494/16 – ostatní plocha - Pozemek 1497/10 – ostatní plocha - Pozemek 1500/1 - zahrada
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby