Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby - přehled

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště pro Prahu - Jižní Město oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

Číslo jednací: 7809691/19/2011-00540-106341

Datum a čas: 23.4.2020 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro hl.m. Prahu, Územní pracoviště pro Prahu - Jižní Město, Opatovská 964/18, 149 00 Praha 4

Místo vyzvednutí: po dohodě s organizátory dražby

Zápis dražitelů: v dražební místnosti dne 23.04.2020 od 09.30 hod. do zahájení dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 2 100 000,00 Kč

Dražební jistota 500 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
St. 1475 zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba, rozest., LV 1948 Šestajovice u Prahy 195 978 3 168 175,00 Kč 2 100 000,00 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty (§ 194 odst. 4 daňového řádu).
Jistotu lze uhradit platbou na účet shora uvedeného správce daně:
předčíslí - číslo/kód banky: 35-77628031/0710,
IBAN: CZ97 0710 0000 3500 7762 8031, BI
Popis: Dražená 1/2 uvedené nemovitosti se nachází v obci Šestajovice u Prahy, okres Praha – východ. Dům je situován v klidné ulici K Sádku, západním směrem z centra obce, do které je příjezd z ulice K remízkům. Ulice K remízkům navazuje na hlavní komunikaci, která protíná obec a spojuje jí s hlavním městem a okolními obcemi. Vstup do domu je ze severního průčelí domu přes pozemek parc.č. 567/9, orná půda, který je užíván jako zahrada, společně s rodinným domem. Dům je třípodlažní objekt se sedlovou střechou, má jedno podzemní podlaží, jedno nadzemní podlaží a podkroví. V objektu jsou dva téměř identické byty, a to jeden byt je v prvním nadzemním podlaží a druhý, téměř identický byt je v podkroví. Dům byl postaven asi před osmnácti lety. Dům je delší dobu užíván, je dokončen, ale nebylo požádáno o kolaudaci. Stavebně technický stav nemovitosti, především prvků krátkodobé životnosti je špatný, dům není řádně udržován a působí velmi zanedbaně. Obec Šestajovice se nachází ve Středočeském kraji, okres Praha – východ, na východní hranici Prahy, v těsném sousedství městských částí hl.m. Prahy, Klánovic, Horních Počernic a má proto velmi dobré spojení s Prahou. Je zde velmi dobrá občanská vybavenost jako jsou mateřská školka, základní škola, pošta apod. Pro zvýšení bezpečnosti občanů byla zřízena obecní policie.

Příloha k dražební vyhlášce – seznam dražených věcí ZDE

Stručný popis dražby

Označení a popis jedné poloviny dražených nemovitostí: Nemovitosti Pozemky: Parcela: Výměra m2 Druh pozemku Způsob využití Způsob. ochrany St. 1475 195 zastavěná plocha a nádvoří Na pozemku stojí stavba: rozestav., LV 1948 567/9 447 orná půda zemědělský půdní fond vše zapsané: Okres: CZ0209 Praha – východ Obec: 538876 Šestajovice Kat. území: 762385 Šestajovice u Prahy a to vše zapsané na LV 978 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – východ.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby