Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby - přehled

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště ve Znojmě oznamuje zrušení veřejné dražby garáží

Číslo jednací: 4351645/19/3020-00540-705291

Datum a čas: 13.11.2019 od 11:00 hodin

Místo: exekuční sklad Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště ve Znojmě, nám. Svobody č. 8, Znojmo

Zápis dražitelů: v den konání dražby od 10:30 hodin do zahájení dražby.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 90 860,00 Kč

Dražební jistota 20 000,00 Kč

Dražební vyhláška  Rozhodnutí o zrušení/pokračování dražby 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
garáž pro osobní automobil Znojmo - město 27 5733 136 280,00 Kč 90 860,00 Kč
Podmínky: viz. dražební vyhláška
Popis: Předmětem dražby je pozemek parcelní číslo 3634/30 zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, na listu vlastnictví číslo 5733 pro obec Znojmo, katastrální území Znojmo-město o výměře 27 m2. Pozemek je klasifikován jako zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - garáž, č.e. 773, Znojmo. Pozemek se stavbou garáže pro osobní automobil se nachází v zastavěné části města
Znojma na Sídlišti Pražská v blízkosti hotelu Premium za bytovým domem na ulici Gagarinova a bytovým domem Sídliště Pražská. Dražená nemovitost je garáž vpravo z dvojgaráže, č.e. 773. Garáž je přízemní, nepodsklepená, zděná, střecha je pultová s plechovou krytinou se žlabem a svodem. Omítky jsou vápenné, podlaha je z teracové dlažby, okno z Luxfer, vrata plastová elektricky ovládaná, elektroinstalace světelná. Garáž byla kolaudována v roce 1963. Stavba je dobře udržovaná s novým oplechováním a novými vraty.

1 2 3

Stručný popis dražby

Garáž pro osobní automobil o ploše 27 m2
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby