Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby - přehled

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště ve Strakonicích oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 2054980/19/2211-00540-304092

Datum a čas: 28.11.2019 od 12:30 hodin

Místo: Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště ve Strakonicích, Na Ohradě 1067, Strakonice, zasedací místnost

Zápis dražitelů: 28. 11. 2019 od 12:00 hod. do zahájení dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 60 668,00 Kč

Dražební jistota 20 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
lesní pozemek Klíčov u Mrákova 5558 723 56 001,00 Kč 37 334,00 Kč
Podmínky: Uvedeny v dražební vyhlášce.
Popis: pozemek par. č. 3684 o výměře 5558 m2, lesní pozemek, vše zapsáno v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro
Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice, pro okres Domažlice, obec Mrákov, kat. území Klíčov u Mrákova na LV č. 723.

lesní pozemek
lesní pozemek Hnačov 6582 1103 35 001,00 Kč 23 334,00 Kč
Podmínky: Uvedeny v dražební vyhlášce.
Popis: pozemek par. č. 177/1 o výměře 6582 m2, lesní pozemek, vše zapsáno v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro
Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro okres Klatovy, obec Hnačov, kat. území Hnačov na LV 1103.

lesní pozemek

Stručný popis dražby

Jedná se o dražbu 2 lesních pozemků: 1. obec Mrákov, okres Domažlice, kat. území Klíčov u Mrákova, LV č. 723. 2. obec Hnačov, okres Klatovy, kat. území Hnačov, LV č. 1103.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby