Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby - přehled

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Havlíčkově Brodě oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 1649308/19/2903-00540-707248

Datum a čas: 26.11.2019 od 10:30 hodin

Místo: Štáflova 2003, 580 01 Havlíčkův Brod, Velká zasedací síň v 1. patře, místnost č. 225.

Zápis dražitelů: Zápis osob zúčastněných na dražbě bude probíhat v den konání dražby od 10:00 hodin do zahájení dražby.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 23 283,00 Kč

Dražební jistota 10 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
Parcela č. 858/6 Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, katastrální území Dolní Věžnice, obec Věžnice, podíl 5/16 5588 278 34 925,00 Kč 23 283,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 
Pozemek je úzký dlouhý pás ve velkém zemědělsky obhospodařovaném lánu - užíván dle zápisu v KN jako orná půda. Průměrná šířka parcely je 8,5 m. Pozemek je v extravilánu obce, v platném územní plánu obce zahrnutý jako plocha zemědělská - orná půda. V současné době tedy jiná možnost využití pozemku není. Přístup po obecním pozemku není a není zajištěno ani věcným břemenem.   Pozemek je tedy v současné době možné využívat pouze pro zemědělství a hospodářskou činnost.   


Orná půda

Stručný popis dražby

Dražba ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 5/16 na nemovité věci zapsané u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, katastrální území Dolní Věžnice, obec Věžnice, okres Havlíčkův Brod na LV č. 278 jako: parcela č. 858/6 - orná půda o výměře 5588 m2, zemědělský půdní fond.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby