Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby - přehled

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Třebíči oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 1643862/19/2912-00540-704322

Datum a čas: 12.11.2019 od 9:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Územní pracoviště v Třebíči, Žerotínovo náměstí 17/1, Třebíč, v zasedací místnosti v budově A, 2.patro

Zápis dražitelů: Dne 12.11.2019 od 8:30 hod. do zahájení dražby v místě konání dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 3 333,00 Kč

Dražební jistota 1 400,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 pozemek (orná půda) parc.č. 400/2 o výměře 250 m2 250,00 5 000,00 Kč 3 333,00 Kč 1 000,00 Kč
Podmínky: Viz dražební vyhláška
Popis: 

Nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč, na LV 246 pro katastrální území Kojatín, obec Kojatín
- pozemek (orná půda) parc.č. 400/2 o výměře 250 m2parc.č. 400/2

Stručný popis dražby

Nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč, na LV 246 pro katastrální území Kojatín, obec Kojatín - pozemek (orná půda) parc.č. 400/2 o výměře 250 m2
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby