Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby - přehled

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště pro Prahu 2 oznamuje zrušení veřejné dražby domu/ů

Číslo jednací: 7802919/19/2002-00540-111122

Datum a čas: 17.12.2019 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro hl. m. Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 2, Vinohradská 2488/49, 120 00 Praha 2, dražební místnost – bude označena

Zápis dražitelů: v den konání dražby od 9:30 hod. do zahájení dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 633 000,00 Kč

Dražební jistota 250 000,00 Kč

Dražební vyhláška  Rozhodnutí o zrušení/pokračování dražby 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
zemědělské stavení s obytnou částí a hospodářskými stavbami 689700 Lžín 3975 254 950 000,00 Kč 633 000,00 Kč
Podmínky: Uvedeny v dražební vyhlášce.
Popis: a) Označení a popis dražené nemovité věci:

Okres: CZ0317 Tábor                                                 Obec: 552208 Dírná
Kat.území:689700 Lžín                                                List vlastnictví: 254

B Nemovitosti
Pozemky
Parcela            Výměra[m2]              Druh pozemku             Způsob využití              Způsob ochrany
St. 37                  729                      zastavěná plocha 
                                                           a nádvoří

Součástí je stavba: Lžín, č.p. 9, bydlení
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 37
342                       61                   trvalý travní porost                                          zemědělský půdní fond
343                   1234                   trvalý travní porost                                          zemědělský půdní fond
344                   1108                          zahrada                                                    zemědělský půdní fond
345                     150                          zahrada                                                    zemědělský půdní fond
346                     549                   trvalý travní porost                                          zemědělský půdní fond
1537                   144                   trvalý travní porost                                          zemědělský půdní fondNemovitost je pronajímána na základě ústního sdělení na základě blíže nespecifikovaného nájemního vztahu – vzhledem k ustanovení § 231 daňového řádu není zohledněno v ceně nemovitosti.

Prohlídka nemovitosti bude provedena po předchozí telefonické domluvě na tel. č. (+420) 381 480 334, mobil: 728 742 621, kont. os. Bc. Podrazil Luboš a to dne 12. 12. 2019 na adrese Lžín č.p. 9, 392 01 Dírná – Lžín.1 2 3 dům foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Stručný popis dražby

Jedná se o původní zemědělské stavení staré přes 100 let, s obytnou částí a hospodářskými stavbami tvořícími spolu uzavřený dvůr. Stavby jsou smíšeného zdiva s kamennými základy bez izolace, stropy jsou dřevěné se sedlovou střechou a pálenou střešní taškovou krytinou. V posledních cca 10-ti letech byly na obytné části udělány dílčí rekonstrukce – byla vyměněna okna za plastová a místnosti byly obezděné z vnitřku systémem Ytong. Ostatní konstrukce jsou v původním stavu. V severovýchodní části obvodové zdi jsou patrné známky statického narušení obvodové konstrukce. Vytápění je lokální na TP a ÚT elektrokotlem. RD je napojen na veřejné rozvody elektřiny, vodovod, odpady jsou svedeny do jímky s trativodem. Dům je nepodsklepený s jedním NP a stavebně neupraveným podkrovím. Dům je ve zhoršeném technickém stavu se statickými poruchami a známkami působení zemní i vzdušné vlhkosti.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby