Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby - přehled

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště pro Prahu 10 oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 7626195/19/2010-80542-809832

Datum a čas: 19.11.2019 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 10, v zasedací místnosti č. 123, v traktu A, v 1. patře budovy Petrohradská 1486/6, 101 00 Praha 10 – Vršovice.

Zápis dražitelů: Zápis dražitelů se bude konat na adrese Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 10, v zasedací místnosti č. 123, v traktu A, v 1. patře budovy Petrohradská 1486/6, 101 00 Praha 10 – Vršovice od 09:30 hod.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 3 094,00 Kč

Dražební jistota 2 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 Česká Lípa 1,00 4 640,00 Kč 3 094,00 Kč 500,00 Kč
Podmínky: Z povahy dražených pozemků nebude uskutečněna jejich prohlídka. Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty ve výši 2.000,- Kč viz dražební vyhláška.
Popis: Okres: CZ0511 Česká Lípa, Obec: 561380 Česká Lípa, Katastrální území: 621382 ČeskáLípa, List vlastnictví: 11558.NemovitostiPozemkyParcela 5551/2, výměra (m2) 93, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jináplochaParcela 5551/3, výměra (m2) 229, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jináplochaDražené pozemky se nacházejí na území obce Česká Lípa, a to na jeho okraji u části obceDubice. Pozemky jsou v nezastavěném území obce v blízkosti rekreačního rybníka(Pískovna). Dražené pozemky jsou z jedné strany podél koryta vodního toku Ploučnice adále sousedí s pozemky evidovanými jako „trvalý travní porost“. S ohledem na tvar avelikost, omezení zjištěnými limity pro využití pozemků, je využitelnost pozemků podstatněomezena.Obvyklá cena na nemovitých věcech podle odborného odhadu znalce činí 4.640,00 Kč.b) Práva a závady spojené s předmětem dražby včetně označení těch závad, o nichžbylo podle § 221 odst. 3 písm. c) daňového řádu rozhodnuto, že prodejem v dražběnezaniknou:Veškeré ostatní zápisy na listu vlastnictví č. 11558 v oddílu C prodejem nemovitosti v dražbězaniknou.

1 2 3

Stručný popis dražby

Česká Lípa
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby