Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby - přehled

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Litoměřicích oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

Číslo jednací: 2159758/19/2507-80542-506661

Datum a čas: 13.11.2019 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Litoměřicích

Zápis dražitelů: 13. 11. 2019 od 9:30 hod., zasedací místnost

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 1 133 000,00 Kč

Dražební jistota 100 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
bývalá sýpka Mšené-lázně 1290 365 1 700 000,00 Kč 1 133 000,00 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty (§ 194 odst. 4 daňového řádu).
Dále dle přiložené PDF přílohy.
Popis: Nemovitá věc okres Litoměřice, k.ú. Mšené-lázně, obec Mšené-lázně, LV 365.
St. parc. 103/2, výměra 1290 m2, zastavěná plocha a nádvoří.
Součástí je stavba: Mšené-lázně, č.p. 210, bydlení
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 103/2


1 2 3

Stručný popis dražby

Nemovitá věc okres Litoměřice, k.ú. Mšené-lázně, obec Mšené-lázně, LV 365. St. parc. 103/2, výměra 1290 m2, zastavěná plocha a nádvoří. Součástí je stavba: Mšené-lázně, č.p. 210, bydlení Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 103/2
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby