Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby - přehled

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Děčíně oznamuje konání veřejné dražby garáží

Číslo jednací: 1893383/19/2503-80541-508123

Datum a čas: 11.12.2019 od 10:00 hodin

Místo: zasedací místnost Územního pracoviště v Děčíně, Řetězová 1369/2a, 405 39 Děčín I

Zápis dražitelů: 11.12.2019 od 9:30 hod. do zahájení dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 53 334,00 Kč

Dražební jistota 10 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 poschoďová garáž č.e. 1133, 1208 (podíl 1/2) 80 000,00 Kč 53 334,00 Kč 1 000,00 Kč
Podmínky: cena je uvedena včetně ceny pozemku; dražební jistota byla stanovena ve výši 10.000,- Kč
Popis: ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovité věci zapsané na LV 1538, KÚ Podmokly, na parcele č.789/9 - poschoďová garáž

IMG_20181107_093551 IMG_20181107_093630

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
parcela č. 789/9 Podmokly 28 1538
Podmínky: prodává se společně se stavbou za cenu výše uvedenou
Popis: zastavěná plocha a nádvoří

Stručný popis dražby

Starší zděná poschoďová garáž s větší zastavěnou plochou spodní části, umístěná v centru obce Děčín. Horní garáž je ve standardním a užívaném stavu. Spodní garáž je vzhledem k umístění v záplavovém území bez přípojky elektro, případně vodovodu, přístupná z ulice Čsl. mládeže přes pozemek jiného vlastníka. Garáž je bez oken, má neúčinné příčné větrání a dá se předpokládat její zhoršený stav.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby