Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby - přehled

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Kladně oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

Číslo jednací: 4335015/19/2110-00540-203941

Datum a čas: 27.11.2019 od 11:30 hodin

Místo: Aukční hala Finančního úřadu pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Kladně, Osvoboz. pol. vězňů 3181, 272 80 Kladno

Místo vyzvednutí: Sazená

Zápis dražitelů: v den konání dražby od 11:00 hodin do zahájení dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 352 425,00 Kč

Dražební jistota 20 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc. č. 143 - zastavěná plocha a nádvoří Sazená 42 334
Podmínky: viz dražební vyhláška
Popis: 

podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc. č. 629/18 - orná půda Sazená 5462 334
Podmínky: viz dražební vyhláška
Popis: 

podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc.č. 689/114- orná půda Sazená 4859 334
Podmínky: viz dražební vyhláška
Popis: 

podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc.č. 840/41- orná půda Sazená 304 334
Podmínky: viz dražební vyhláška
Popis: 

podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc.č. 854/31- orná půda Sazená 537 334
Podmínky: viz dražební vyhláška
Popis: 

podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc.č. 1298/49 - vodní plocha Sazená 217 334
Podmínky: viz dražební vyhláška
Popis: 

podíl o velikosti 1/2 na objektu bydlení Sazená č.p.85 - parc. č. 92 - zastavěná plocha a nádvoří Sazená 287 334
Podmínky: 

viz dražební vyhláška


Popis: Součástí je stavba: Sazená, č.p.85, bydlení
Stavba stojí na pozemku parc.č.: St. 92

foto foto foto foto foto foto foto pozemky Sazená pozemky Sazená II.

Stručný popis dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na stavbách a pozemcích zapsaných na listu vlastnictví č. 334, katastrální území Sazená, okres Kladno, obec Sazená (viz dražební vyhláška)
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby