Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby - přehled

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Teplicích oznamuje konání veřejné dražby bytů

Číslo jednací: 2059724/19/2514-00540-505812

Datum a čas: 19.11.2019 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Teplicích, Dlouhá 42, 415 01 Teplice, zasedací místnost v 1. patře, dveře č. 20.

Zápis dražitelů: 19.11.2019 od 09:30 hod. do zahájení dražby, místnost č. 11

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 40 000,00 Kč

Dražební jistota 10 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 Bytová jednotka 1,00 60 000,00 Kč 40 000,00 Kč 1 000,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 
Předmětem dražby je nemovitá věc: bytová jednotka č.241/29 v bytovém domě č. 241, na
pozemku p.č.st.391, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a
uvedeného pozemku o velikosti 661/22532. Bytová jednotka je bytem o velikosti 3+1
umístěný v 8.NP. Podlahová plocha všech místností bytu včetně místností, které tvoří
příslušenství bytu je 66,10 m2. Bytová jednotka je ve zhoršeném stavebně technickém stavu.
Sociální zařízení umístěno v původním instalačním umakartovém jádru, zařizovací předměty
starší, opotřebované, částečně zdemolované. Kuchyňská linka je zdemolována, kuchyňský
sporák schází, podlahové krytiny původní PVC / poškozené, částečně odstraněné/. Stav bytu
je havarijní, v současné době neobyvatelný.


Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
Bytová jednotka Maršov u Krupky 3092 60 000,00 Kč 40 000,00 Kč
Podmínky: 
Popis: Bytová jednotka je bytem o velikosti 3+1 umístěný v 8.NP. Podlahová plocha všech místností bytu včetně místností, které tvoří příslušenství bytu je 66,10 m2.

Stručný popis dražby

Bližší informace jsou uvedeny v přiložené dražební vyhlášce.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby