Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby - přehled

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Chomutově oznamuje zrušení veřejné dražby garáží

Číslo jednací: 2040060/19/2504-00540-506815

Datum a čas: 25.10.2019 od 10:00 hodin

Místo: zasedací místnost Finančního úřadu pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Chomutově

Zápis dražitelů: 25.10.2019 od 09:30 hodin

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 55 000,00 Kč

Dražební jistota 20 000,00 Kč

Dražební vyhláška  Rozhodnutí o zrušení/pokračování dražby 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
spoluvlastnický podíl 3/4 garáže Žatec 1012 82 500,00 Kč 55 000,00 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty (§ 194 odst. 4 daňového řádu)
Popis: Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ¾ nemovité věci zapsané na LV 1012 v katastrálním území Žatec. Jedná se o řadovou garáž vnitřní, bez podsklepení, s jedním nadzemním podlažím, plochou střechou. Příjezd ke garáži je zpevněný, garáž je napojená na podružný rozvod elektřiny. Garáž je dle sdělení spoluvlastníka užívána jiným uživatelem.

spoluvlastnický podíl 3/4 garáže spoluvlastnický podíl 3/4 garáže spoluvlastnický podíl 3/4 garáže spoluvlastnický podíl 3/4 garáže spoluvlastnický podíl 3/4 garáže spoluvlastnický podíl 3/4 garáže spoluvlastnický podíl 3/4 garáže

Stručný popis dražby

spoluvlastnický podíl 3/4 garáže v Žatci
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby