Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby - přehled

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště pro Prahu 10 oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

Číslo jednací: 6786187/19/2010-80542-110825

Datum a čas: 13.11.2019 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 10, v zasedací místnosti č. 123, v traktu A, v 1. patře budovy Petrohradská 1486/6, 101 00 Praha 10 – Vršovice.

Zápis dražitelů: Zápis dražitelů se bude konat na adrese Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 10, v zasedací místnosti č. 123, v traktu A, v 1. patře budovy Petrohradská 1486/6, 101 00 Praha 10 – Vršovice od 09:30 hod.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 315 000,00 Kč

Dražební jistota 100 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 Chodouň - rod. dům 1,00 630 000,00 Kč 315 000,00 Kč 5 000,00 Kč
Podmínky: 

Prohlídka nemovitosti se uskuteční dne 4.11.2019 v době od 10.00 hod do 11.00 hod. Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty ve výši 100.000,- Kč viz dražební vyhláška,


Popis: Okres: CZ0202 Beroun, Obec: 534447 Chodouň, Katastrální území 652113 Chodouň, List vlastnictví: 390, spoluvlastnický podíl ½,
Nemovitosti
Pozemky
Parcela St. 84/1, Výměra m2 360, Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří.
Součástí je stavba: Chodouň, č.p. 83, bydlení
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 84/1
Předmětem dražby je pozemek parcelní č. st. zastavěná plocha a nádvoří o výměře 399 m2.
Součástí pozemku je stavba rodinného domu čp. 83, který je volně stojící, přízemní. Stáří
domu je odhadnuto na 80 let, technický stav odpovídá stáří a prováděné údržbě. V domě je
bytová jednotka velikosti 2+1 (koupelna s WC) a provozní místnosti. Dům je napojen na
veřejný vodovod a elektro. Kanalizace je svedená do žumpy.
Obvyklá cena spoluvlastnického podílu ve výši ½ na nemovitých věcech - rodinný dům čp.
226, včetně příslušenství podle odborného odhadu znalce činí 630 000,- Kč. Do znaleckého
posudku lze nahlédnout po předchozí domluvě na tel.: +420 267 271 538, mail:
martin.donat@fs.mfcr.cz.
b) Práva a závady spojené s předmětem dražby včetně označení těch závad, o nichž
bylo podle § 221 odst. 3 písm. c) daňového řádu rozhodnuto, že prodejem v dražbě
nezaniknou:
Veškeré zápisy na listu vlastnictví č. 390 v oddílu C prodejem nemovitosti v dražbě zaniknou

1 2 3

Stručný popis dražby

Chodouň - rod. dům
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby