Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby - přehled

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště pro Prahu 6 oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 6698169/19/2006-00540-111132

Datum a čas: 20.11.2019 od 9:30 hodin

Místo: Finanční úřad pro hlavní město Prahu,Územní pracoviště pro Prahu 6, Nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7, Dražební místnost v 6. patře, místnost č. 620

Zápis dražitelů: bude zahájen v 9:15 hod do zahájení dražby.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 587 528,00 Kč

Dražební jistota 99 900,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
Orná půda, vodní plocha, lesní pozemky, ostatní plocha a trvalý travní porost, podíl ¼. Zdice 864 881 292,00 Kč 587 528,00 Kč
Podmínky: Podmínky účasti na dražbě jsou uvedeny v dražební vyhlášce.
Popis: Orná půda, vodní plocha, lesní pozemky, ostatní plocha a trvalý travní porost.
Podrobný rozpis je uveden v dražební vyhlášce.
Vše evidováno Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun, katastrální území Zdice, okres Beroun, obec Zdice, na LV 864, podíl ¼.

Stručný popis dražby

Orná půda, vodní plocha, lesní pozemky, ostatní plocha a trvalý travní porost, podíl 1/4.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby