Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby - přehled

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Teplicích oznamuje konání veřejné dražby Nemovitá věc - trvalý travní porost, ostatní plocha

Číslo jednací: 482111/18/2514-00540-506160

Datum a čas: 22.11.2021 od 8:00 hodin

Místo vyzvednutí: k.ú. Zubrnice

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 1 014,00 Kč

Dražební vyhláška 

Vstup do aplikace elektronických dražeb

Stručný popis dražby

trvalý travní porost a ostatní plocha, k.ú. Zubrnice, LV 129, podíl 1/4,
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby